Nyhedsbrev nr. 3 – 2006

Lige nu er vi midt i den 8 ugers høringsfase, som ifølge lovgivningen, er minimum tid til at komme med indsigelser til projektet med, at foretage arealreservationer til en 3. Limfjordsforbindelse.. Amtet håber at kunne vedtage en linjeføring, på sit sidste møde, den 12. december.  VVM redegørelsen blev offentliggjort den 16. september, og sidste frist for […]

Nyhedsbrev for Egholms Venner Nr. 01 – 2006.

Som det vel snart er alle bekendt, har Naturklagenævnet underkendt amtets vvm-redegørelse for en kommende 3. Limfjordsforbindelse, og i den anledning kendt hele regionalplantillæg nr. 108 for ugyldigt. Det betyder at hele proceduren om 3. Limfjordsforbindelse skal gå om. Der skal altså laves en ny miljøvurdering, om hvorvidt det er legalt, at lave en forbindelse […]

Formandens beretning 2006

Egholms Venner, takker, i lighed med sidste år, Aalborg Vest Samråd, fordi vi har fået lov at låne deres lokaler til den årlige generalforsamling.. 2005 har været et begivenhedsrigt år, hvor foreningens formål om at bevare Egholm, som en Ø, at der aldrig etableres en vestlig bynær forbindelse, at der skaffes en bedre færge, og […]

Nyhedsbrev for Egholms Venner Nr.2 – 2005

Hermed nyhedsbrev nr. 2 for 2005.Der er ikke sket noget revolutionerende omkring den 3. Limfjordsforbindelse.Vores klager ligger endnu til behandling i Naturklagenævnet. Folketingets trafikudvalg har været i Nordjylland, for at kigge på kommende projekter, herunder den 3. Limfjordsforbindelse. Ifølge Nordjyske blev politikerne ikke lovet noget, og omtalen af besøget kunne læses under overskriften: ”Lange udsigter […]