Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner torsdag den 21. marts 2024. kl. 19,15. På Restaurant Kronborg Egholm 1. 9000 Aalborg.


Dagsorden:
01. Valg af dirigent
02. Formandens beretning
03. Fremlæggelse af regnskab for 2023
04. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 15. marts, på e-mail:
egholm59@paradis.dk) Eller pr. post på adressen Egholm 59 9000 Aalborg.
05. Valg til bestyrelse: (på valg er: Henrik Mørch, Jens Toft-Nielsen, og Niels Linnemann).
06. Valg af suppleanter: Suppleanter: Martin Granum, og Bent Lyndgaard.
Alle modtager genvalg.
07. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen, modtager genvalg).
08. Fastsættelse af kontingent (for 2025).
Kontingent er pt. på 100- kr. (det blev hævet ved sidste generalforsamling) Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for 2025.
09. Eventuelt.

Der vil være mulighed for at betale kontingent efter generalforsamlingen. Man kan benytte Egholms Venners MobilePay nr. 37882 eller konto nr. 7458-1207011
Når man indbetaler kontingent, til banken eller MobilePay, skal man huske at oplyse sin e-mailadresse, ellers kan vi ikke registrere folk som medlemmer.