Bliv medlem af Egholms Venner.

Vær med til at bevare Egholm som ø Hjælp os med at få udlagt hele øen, samt fjorden udenom, som Natura 2000 område. Miljøstyrelsen har nægtet at udvide fuglebeskyttelsesområdet ved Egholm, selv om det rent faktisk er et lovkrav. Loven siger nemlig at: Når en udpegningsart, i dette tilfælde Lysbuget knortegås, har benyttet et område […]

Formandens beretning 2019

I lighed med de tidligere år kan vi glæde os over at foreningens formål om at bevare Egholm som ø er opfyldt. Også selv om, den nuværende, forhåbentlig snart forhænværende, regering, og DF har serveret en gang valgflæsk, hvor de bebuder at de vil afsætte 6.5 milliarder til en Egholmforbindelse. Angående øens natur, som vi […]