Indkaldelse til generalforsamling i Egholms Venner.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen: Egholms Venner, torsdag den 28. februar kl. 19.15. på Egholm Gl. Skole.. Dagsorden:01. Valg af dirigent.02. Formandens beretning.03. Fremlæggelse af regnskab.04. Indkomne forslag.05. Valg til bestyrelse.06. Valg af revisor.07. Fastsættelse af kontingent.08. Eventuelt. Følgende er på valg i år: Henrik Mørch, Lars Skall Sørensen, og Michael Madsen. Indkomne […]