ÅBENT BREV TIL TRANSPORTMINISTER BENNY ENGELBRECHT OG FOLKETINGETS TRANSPORTUDVALG

Aalborg d. 10.juni 2021 Åbent brev ÅBENT BREV TIL AALBORG KOMMUNE, REGION NORDJYLLAND, TRANSPORTMINISTER BENNY ENGELBRECHT OG FOLKETINGETS TRANSPORTUDVALGPÅ VEGNE AF: Vi anmoder hermed om at beslutningsprocessen vedrørende 3. Limfjordsforbindelse: Egholmlinjen bliver sat på PAUSE indtil konsekvenser og alternative løsninger er tilstrækkeligt belyst og vurderet.