Aflysning/udsættelse af generalforsamlingen.

Grundet den aktuelle Corona situation, er det nødvendigt at aflyse den ordinære generalforsamling, som ellers var fastsat til den 23. marts. Vi vil så hurtigt som muligt melde en ny dato ud her på hjemmesiden.  Selv om der står i vores vedtægter at den ordinære generalforsamlingen skal afholdes i 1. kvartal, forventer vi, at der […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner Den 23. marts kl. 19.00 ”HUSET”- Hasserisgade 10. 9000 Aalborg (Lilla lokale). Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 9. marts på email: egholm59@paradis.dk ). 05. Valg til bestyrelse. (på valg er: Gitte […]