Nyhedsbrev nr 1 2005.

Så fik vi overstået generalforsamlingen. Der var flot fremmøde, og det hele forløb i god ro og orden. Alle de bestyrelses medlemmer som var på valg blev genvalgt. Og kontingentet er fortsat 50.- pr år… Sagen om forbindelsen er stadig til behandling i naturklagenævnet, men mon ikke vi hører noget i løbet af foråret. Vi […]