Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 8. marts 2017 kl. 19.00 Infohuset i Østerådalen. Indkørsel fra Over kæret Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 1. marts). 05. Valg til bestyrelse. (Henrik Mørch, Esben Buch, Tage Kragbak). 06. Valg af 2 suppleanter Kristian Christensen og […]