Links

Her er et par sider som er et besøg værd

Aalborgs fredelige område mod vest er en guldgrube, der for en stor dels vedkommende vil gå tabt, hvis man bygger en motorvej via Egholm.

www.nejtilmotorvej.dk
www.nej-til-vestmotorvej.dk/
Altinget
www.denbedstevej.dk >> Alverdens artikler og links vedr. nej til 3. limfjordsforbindelse
Aalborg Kommunes sider om Egholm
Billeder fra Egholm juni 2001
Billeder fra Egholm på Flickr
Rejsen til de danske småøer. Jyllands Postens tema om de danske småøer.
Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg
>> En færgetur til og en travetur på Egholm, hvor der er forslag om at placere en motorvej hen over. En dårlig ide mener lokalkomiteen. Medbring solidt fodtøj, mad og drikke og en god kikkert, da Egholm er en god vadefuglelokalitet
Kampen mod den tredje Limfjordsforbindelse fortsætter >> Per Clausen fra Enhedslistens artikel om Den 3. Limfjordsforbindelse
Limfjordsforbindelse i strid med EU-regler >> Nordjyllands Amt har vedtaget et regionplantillæg om en 3. Limfjordsforbindelse over øen Egholm. Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at klage til Naturklagenævnet over amtet. Foreningen mener, at forbindelsen kolliderer med internationalt
Restaurant Kronborg Lad “Kronborg” være rammen om Deres næste fest. Vi har stor erfaring med at afholde selskaber, konfirmationer og andet, og er altid behjælpelige med de mange detaljer, der gør Deres næste fest helt speciel.
TV Danmark Aalborg om Egholm
TV Nord om Egholm
Vejdirektoratet >> Nordjyllands Amt, Vejdirektoratet og Aalborg Kommune har sammen udarbejdet en VVM-redegørelse for den kommende 3. Limfjordsforbindelse. På baggrund af redegørelsen har Aalborg Kommunes byråd og Nordjyllands Amtsråd valgt at foreslå en motorvej vest
Vejrstation Egholm >> Aalborg Kommunale Skolevæsen Skoletjenestens vejrstation på Egholm

Aalborg Kommune
Amternes hjemmeside om Limfjorden >> Amternes hjemmeside om Limfjorden
Amtsrådets behandling af prioritering af 3. Limfjordsforbindelse >> Amtsrådets behandling af prioritering af 3. Limfjordsforbindelse 9. september 2003 som word doc
Bent Hindrup Andersens side om små øer >> Bent Hindrup Andersen er medlem af EU-parlamentet for JuniBevægelsen.
European Small Islands Network >> Den Europæiske sammenslutning af små ø’er.
Indsigelser mod Aalborg Kommunes planer for Nørresundbys havn >> Denne hjemmeside er opstået på baggrund af deltagelse i Teknisk Forvaltnings borgermøde i Byrådssalen i Nørresundbys gamle Rådhus den 1. marts 2000
International Centre for Island Studies
Invasion and productivity of Sargassum muticum (Yendo) Fensh >> Projekt om “Invasion and productivity of Sargassum muticum” i Limfjorden lavet af studerende på Roskilde universitet
Jyder Mod Overflødige Motorveje >> : Jyder Mod Overflødige Motorveje har i årevis arbejdet på at stoppe Århus-Herning motorvejen. I stedet skal der udvikles løsninger på trafikproblemerne, der gavner alle slags trafikanter og er mere skånsomme for miljøet.
Limfjordens fiskeri- og søfartsmuseum >> Limfjordsmuseet beskæftiger sig med Limfjordens maritime kulturhistorie. Fiskeri og søfart er helt centrale emner, men også færgefart, bådebygning og krejlervæsen arbejder museet med. Dertil kommer hele den rekreative udnyttelse af fjorden som fx ly
Miljøstyrelsen >> Miljøstyrelsen inviterer til debat og kommentarer fra borgerne omkring bl.a. trafik
Netværk mod overflødige motorveje >> NETVÆRK MOD OVERFLØDIGE MOTORVEJE er ikke kun en landsdækkende paraplyorganisation. Det er også en samling af grupper, der alle har det tilfælles, at de ønsker at bekæmpe lokale motorvejsplaner at anvise nye veje til mere bæredygtige trafikløsnin
NOAHs Trafikbogen >> NOAHs Trafikbogen gør viden om trafikale sammenhænge, facts og meninger lettere tilgængelig
Nordjyske >> Overblik over Nordjyllands nyheder døgnet rundt fra Danmarks største regionale mediehus
Rådet for Bæredygtig Trafik >> Rådet for Bæredygtig Trafik har en ret omfattend side.
Sammenslutningen af Danske Småøer

Share Your Thoughts