Formandens beretning 2014.02.16

Som de foregående år, kan det konstateres, at foreningens formål er overholdt.. I hvert fald så nogen lunde.. Egholm er stadig en Ø, og der er ikke etableret nogen orm for vestlig forbindelse. Ang. bedst mulig trivsel af øens natur, har jeg de sidste år måttet stille et lille spørgsmålstegn ved, om det punkt er […]

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen ”Egholms venner” d. 17. februar 2014

01 Valg af dirigent og referent: Hhv. Tage Kragbak og Gitte Røndrup 02 Formandens beretning v/Henrik Mørch Et enkelt punkt var forsvundet ud af Formandens beretning, nemlig ”Egholms Venners” Valgmøde på Kronborg i november som optakt til Kommunalvalget. Emnet var ”Den 3. Limfjordsforbindelse og dens påvirkninger” og hele 10 byrødder og over 60 deltagere var […]