Referat af generalforsamling i Egholms Venner 28.02 2008

1. Valg af dirigent. – Ove Axelsen blev valgt, og godkendte mødet som rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. I forbindelse med beretningen, kom Per Thomassen med et forslag om at man burde rense det gamle gadekær op, og få sat bænke og borde der ved, for at trække flere turister til. […]

Referat af generalforsamling i Egholms Venner 28.02 2008

1. Valg af dirigent. – Ove Axelsen blev valgt, og godkendte mødet som rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.I forbindelse med beretningen, kom Per Thomassen med et forslag om at man burde rense det gamle gadekær op, og få sat bænke og borde der ved, for at trække flere turister til. Dette […]