Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 14. marts kl. 17.00 Infohuset i Østerådalen Over Kæret 9 9000 Aalborg Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskab. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 10. marts Valg til bestyrelse. (på valg er: Henrik Mørch, Esben Buch, og Tage Kragbak. Valg af 2 suppleanter Christian Kristensen og Niels Linnemann. […]