SANKT HANS AFTEN PÅ EGHOLM 2019

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet. ARRANGØRER Egholm Samråd og Egholms Venner EGHOLMS VENNER Foreningen Egholms Venner er på pladsen og mod- tager nye medlemmer. Indmeldelse kan også ske på www.egholmsvenner.dk SPONSORER Advokatfi rma EUROJURIS AALBORG Restaurant Kronborg Vestergaards Bogtrykkeri Download […]

Information vedr. ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af Egholms Venner. Det er nu endelig lykkedes at finde et lokale til den ekstraordinære generalforsamling, som vi tidligere har indkaldt til. Generalforsamlingen kommer til at foregå på HUSET i Hasseris gade. Adressen er Hasseris gade 10. 9000 Aalborg Vi skal være i ”Salen”, som ligger i den østlige fløj, som i daglig […]

Tidspunkt: tirsdag den 18. juni klokken 19.00 Adressen for afholdelsen er endnu ikke fastlagt, men kan i løbet af kort tid læses på foreningens hjemmeside www.egholmsvenner.dk Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Behandling af forslag fra bestyrelsen om nye love for Egholms Venner Bilag: a. Nugældende love/ b. Bestyrelsens forslag til […]