Formandens beretning 2009.

 Som ved forrige generalforsamling kan jeg indlede med at vi stadig opfylder foreningens mål, nemlig at bevare Egholm som en Ø, og at en vestlig bynær forbindelse ikke bliver til noget. Vi har også lovet os selv at arbejde for at Egholms natur, miljø og lokalsamfund trives bedst muligt, samt at så mange som muligt får […]

Formandens beretning 2008.

Vores seneste generalforsamling blev holdt på Kronborg, som lidt af en fest. En såkaldt ”klap hinanden på ryggen fest”, med diverse prisuddelinger, for at fejre at det ikke lykkedes, det nu nedlagte Nordjyllands amt, at få sin VVM redegørelse godkendt.. Hvilket jo samtidig betød, at Amtet ikke kunne vedtage at foretage arealreservationer til en 3. […]