Formandens beretning 2009.

 Som ved forrige generalforsamling kan jeg indlede med at vi stadig opfylder foreningens mål, nemlig at bevare Egholm som en Ø, og at en vestlig bynær forbindelse ikke bliver til noget.
 Vi har også lovet os selv at arbejde for at Egholms natur, miljø og lokalsamfund trives bedst muligt, samt at så mange som muligt får lejlighed til at opleve øens natur..
 Nu er der måske forskellige opfattelser af hvad der er bedst muligt, men vi må jo nok erkende at naturen tidligere har haft det væsentligt bedre på Egholm.. Stadig flere brakmarker er blevet opdyrket, og der drænes stadig å livet løs, så levevilkår for dyre og plantelivet, ikke mindst Strandtudser er forringet..
Vi har set en stor aktivitet i arbejdet med at uddybe grøfter, hvilket bl.a. betød at en koloni af vores sjældne Langstilkede filtroser måtte lade livet, for rendegraverens skovl (alle 3). Forholdet er selvfølgelig meddelt til Aalborg Kommune og DN, men jeg ved ikke hvad der er sket i sagen.
 

Om lokalsamfundet har det optimalt, kan være svært at vurdere, men helt skidt er nu ikke efter min mening.. Sammen med Egholm Samråd holdt vi f.eks. igen en fin Sankt Hans aften, hvor der trods møgvejr skulle have været omkring 400 gæster på øen.. Sognepræst Ruth Østergård Poulsen holdt båltalen, hvilket hun kom rigtigt godt fra efter min mening..
 
Også juletræsarrangementet forløb planmæssigt.. Her havde Caspers hjemmelavede æbleskiver tiltrukket en masse mennesker. Jeg tror det var ny rekord igen i år.
Træet gav så desværre anledning til en del kritik, fra beboerne lige på den anden side, hvilket var fuldt berettiget, men ikke noget vi kunne gøre noget ved, da det jo er Kommunen der står for pyntningen af træet..  Vi havde Jørgen Andersen som juletaler, og han det gjorde det også rigtigt godt..
 

Vi har som sædvanligt deltaget i flere af Park og Naturs arrangementer på øen, både som deltagere og som medarrangør.. Hver gang med stor succes..
 

Vi har ikke holdt et eneste bestyrelsesmøde i år, men der var flittig mødeaktivitet i Sankt Hans udvalget, først på året.. 
Nu er det heller ikke så tiltrængt med møder, da alle vel efterhånden har en Email adresse, men jeg håber nu alligevel at vi fremover kan afse tid til at mødes i ny og næ..
 

3. Limfjordsforbindelse:
Sidste år kom Infrastrukturkommissionen med sine anbefalinger til fremtidens trafikinvesteringer, og det uden at en 3. Limfjordsforbindelse var nævnt.. I løbet af året har den ene Nordjyske fraktion af en trafikmafia pustet sig op overfor Folketinget, og ved flere lejligheder har der været delegationer på ”Borgen” for at tale Nordjydernes sag, som de udlagde det.. Hver gang der har været påstået Nordjysk enighed, har vi skrevet til Ministeren og Trafikudvalget og fremlagt vores synspunkter..
Om det er vores, og flere andres, henvendelser der fik folketinget til at vedtage et trafikforlig uden en 3. Limfjordsforbindelse kan jeg ikke vide, men jeg tror det helt sikkert.. Ikke mindst da vi gjorde Landspolitikerne opmærksom på, at mange af de kommuner der nu pegede på en vestlig forbindelse kort forinden havde ønsket sig en østlig, tror jeg var en væsentlig årsag til at der slet ikke blev vedtaget nogen form for 3. Limfjordsforbindelse.. Havde man peget på et ekstra rør i øst, som jo koster langt under halvdelen af en vestlig, kunne der have været en mulighed for at det var blevet en realitet.. Var der nogen der sagde ”Konen i Muddergrøften”. ’
Selv om en motorvej over Egholm nu synes langt væk, så arbejder flere politikere stadig hovedløst videre for at få Egholm lavet om til en bydel frem for en ø. Om det er en fuldkommen mangel på realitetssans, eller noget andet, der får dem til at fortsætte kan man kun gisne om..
 

Mange af foreningens medlemmer har gennem året blandet sig i debatten om 3. Limfjordsforbindelse, enten via læserbreve, eller som i nogle tilfælde på lokale radio og TV kanaler.. Vi må se om vi ikke kan komme på landsdækkende i år!
Jeg er helt overbevist om at, hver gang der offentligt fremføres argumenter i mod, så bliver der set, lyttet og læst på Christiansborg.. Bliv endelig ved.. Det virker..
 

Som nogle husker havde vi sidste generalforsamling besøg af nogle studerende fra AAU, som arbejdede med en opgave om planlægningen af en 3. Limfjordsforbindelse.. De fik i løbet af foråret lavet en fin rapport, og selv om den er skrevet på et noget akademisk engelsk, så har jeg forståelsen af at den udviser langt størst sympati for os, frem for politikerne og planlæggerne..
Jeg kan i øvrigt oplyse at karakteren for opgaven bliv et flot 12 tal..
 

Fredningssagen blander vi os som forening egentlig ikke i, men jeg kan da oplyse at Fredningsnævnet for Nordjylland har afvist fredningen.. Man mener at den beskyttelse der er af naturen i øjeblikket er tilstrækkelig.. DN er ikke enig med Fredningsnævnet, og har klaget til Naturklagenævnet.. I den forbindelse skal der være besigtigelse på Egholm den 16. april kl. 11.05 med efterfølgende offentligt møde kl. 14.05. Mødet er planlagt afholdt på Vestergård hvilket DN har protesteret i mod, så det bliver muligvis flyttet til Kronborg, som jo ligger meget tættere på færgen og, har plads til flere deltagere. 
 

Sagen om Drøvten er heller ikke vores sag, men Egholm Samråds, men vi har da mange medlemmer begge steder, så vi følger da sagen med interesse. Status er at ES har vundet i Byretten, men sagen er anket til Landsretten hvor den vist kommer for i løbet af efteråret..
 

Der snakkes stadig om en ny/brugt færge men indtil videre er det blevet ved snakken..
I det tidligere omtalte trafikforlig, er der afsat 200 millioner kr. til nye færger til småøerne, og Egholm er direkte nævnt, så mon ikke det inden for en overskuelig tid lykkes at få en større færge sat i søen..
 

Til sidst vil jeg beklage at der sikkert er en masse jeg har glemt i beretningen, men sådan er det når der sker så meget.. Og man bygger udhus..
 

Det er med vilje at jeg ikke har nævnt Aage V. Jensens fonde, som vi prøver at få til at købe hele øen, for det er nemlig en hemmelighed.. Men jeg kan da røbe så meget at der er sendt en henvendelse til fonden her først i marts måned..
 

Tak for indsatsen alle sammen..

Share Your Thoughts