Formandens beretning 2013

Endnu en gang kan vi glæde os over at foreningens formålsparagraf er overholdt.  I hvert fald det med at bevare Egholm som en ø, og at undgå en vestlig bynær forbindelse. Lige som sidste år mangler der dog lidt i forhold til det med at sikre Egholms natur trives bedst muligt, men der arbejdes på […]