Formandens beretning 2013

Endnu en gang kan vi glæde os over at foreningens formålsparagraf er overholdt.  I hvert fald det med at bevare Egholm som en ø, og at undgå en vestlig bynær forbindelse. Lige som sidste år mangler der dog lidt i forhold til det med at sikre Egholms natur trives bedst muligt, men der arbejdes på sagen.

Natur:

I 2012 har vi haft folketingsmedlem, Per Clausen til at spørge om der var mulighed for, at miljøministeriet, ville være interesseret i at gennemføre et naturgenopretningsprojekt på Egholm, men der er ikke noget konkret endnu.

Egholm har haft besøg af folketingets udvalg for landdistrikter og småøer, og under dette udtrykte bl.a. udvalgets formand, Hans Chr. Schmidt, og Aalborgs måske kommende borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, stor begejstring for ideerne med at rykke digerne længere ind mod øens midte, og fritage de omkringliggende arealer for kvælstofudledning.

3. Limfjordsforbindelse:

3. Limfjordsforbindelse spøger stadig, og der har i 2012 været et voldsomt pres fra, især lokale politikeres side, for at få folketinget til at træffe en principbeslutning om linjeføringen.

Vores ven Rasmus Prehn, havde i sommer inviteret venstres trafikordfører, Kristian Phil Lorentzen, til Egholm for at vise ham øen, så han kunne vide hvad han er med til at ødelægge hvis der førers en motorvej over øen. Vi havde fået lov at deltage i turen, sammen med repræsentanter fra Borgerbevægelsen mod en motorvej i Aalborg vest. Og Mariann Nørgaard og Thomas Kastrup-Larsen deltog også. Vi havde Per Thomassen med som naturguide, og han gjorde det rigtig godt, så KPL måtte da indrømme at han var slået af øens natur, men han fastholdt dog sin støtte til en vestlig forbindelse, da han mente det var bedst for udviklingen. Han indrømmede at de trafikale forhold i Nordjylland, nok ikke retfærdiggjorde at der blev brugt ca. 6.5 milliarder til mere motorvej i området. MN forsøgte sig med følgende argument: Det er en hel landsdel der bliver sat af udviklingen, og der bor immervæk 600.000 mennesker i Nordjylland (citat slut).  Ja, man skal lægge øre til meget vrøvl, fra vest tilhængernes side..

SF Aalborg, havde i efteråret inviteret deres trafikordfører Jonas Dahl til Aalborg for at se på forskellige projekter, så som kulturbroen og 3. Limfjordsforbindelse. Han kunne efter at have besøgt Egholm, og fået en lektion i naturværdier og internationale konventioner fastslå, at han fra at være skeptisk i forhold til en Egholmforbindelse, nu var blevet meget skeptisk.

Andre lokale politikere har forsøgt at presse på for at få en Egholm forbindelse, og gang på gang har de skældt Rasmus Prehn grundigt ud for at skade Nordjylland, fordi han er i mod en Egholmforbindelse.

Da selv samme Rasmus Prehn, for nylig kunne præsentere en historisk aftale om elektricificering af jernbanenettet i hele Jylland, og ikke mindst Nordjylland, blev han mødt af voldsom kritik fra tilhængere af en motorvej over Egholm. De kunne jo sikkert godt se, at her forsvandt der endnu et argument for at plastre Egholm til med asfalt.

Esben har haft et hav af arrangementer på Egholm, og som jeg forstår, har han på disse ture, ikke undladt at gøre opmærksom på konventionsbruddene ved at lave et stort teknisk anlæg på Egholm. Rigtig godt, og vigtigt at folk forstår at det er i mod alle aftaler, at ødelægge levesteder for sjældne fugle og padder.

Vi fik nogle meget mangelfulde besvarelser på de indsigelser vi sendte til Vejdirektoratet i forbindelse med VVM redegørelsen tilbage fra 2011. Man havde omskrevet vores spørgsmål til ”resumeform” og mange spørgsmål fik en helt forkert betydning efter VDs, censur. Vi har selvfølgelig efterfølgende beklaget os til Transportudvalget, og sendt dem eksempler på VDs mangelfulde svar. Vi må gå ud fra at udvalget får læst vores henvendelse på et tidspunkt, men der er endnu ikke kommer andet svar end at vores klage er modtaget.


Møder og arrangementer:

Der har gennem året været holdt en del møder med folk fra andre bevægelser, som er i mod en vestlig forbindelse, og Egholms venner har næsten hver gang været repræsenteret. Jeg kan sige at der pågår et meget seriøst arbejde med at udarbejde et alternativt forslag til VDs Mammut projekt for en østlig forbindelse. Og der er et samlet forslag på trapperne som skal forelægges folketinget.

Vi har selv holdt 3 – 4 bestyrelsesmøder, og vi har som vanligt stået for et par arrangementer på øen. Først og fremmest Sankt Hans, hvor vi i 2012 havde Rasmus Prehn, som båltaler. En rigtig god tale, på en rigtig kold aften, som heldigvis gav en del nye medlemmer, til foreningen..

Vi stod også for den traditionelle juletræstænding, første søndag i advent, og her havde vi Thorkild Kjeldsen fra DN Aalborg, som taler.

Egholm fik et nyt aktiv i 2012, nemlig Egholm Festival. Der var rimelig deltagelse, og alle fik et godt indtryk af øen, så også her et arrangement, som kan være med til at give folk syn for, at Egholm er alt for rekreativ til at skulle agere bropille fro en 3. Limfjordsforbindelse.

Planlægningen af næste festival er allerede i fuld gang, og i år bliver det arrangementet udvidet med en ekstra aften, så der bliver festival både torsdag fredag og lørdag (1. til 3. august).

Vi kan kun se på fremtiden med spænding, forventning og desværre også lidt frygt, for som en fra Jyder mod overflødige Motorveje, en gang sagde l mig: Man må aldrig undervurdere en politikers stupiditet. De kan finde på hvad som helst hvis bare de kan komme i medierne.

Share Your Thoughts