Anders Wested i Netavisnord.dk

Anders Wested : Gennem tiderne er der lavet en del beregninger af økonomien for en 3. Limfjordsforbindelse – enten som en vestlig forbindelse via Egholm eller som en østlig med ekstra rør ved den nuværende tunnel kombineret med en udvidelse af E 45.
Her er mit forsøg på at beskrive udviklingen https://netavisnord.dk/hovedhistorie/limfjordsforbindelsernes-samfundsoekonomi/

Artiklen fra Netavisnord diskuterer de økonomiske aspekter af forskellige forslag til en tredje forbindelse over Limfjorden i Danmark. Den gennemgår historiske og aktuelle VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for både en vestlig og en østlig rute. Der fokuseres på ændringer i projekternes omkostninger, trafikmængder og samfundsøkonomiske konsekvenser over tid. Artiklen belyser, hvordan nyere analyser og stigende trafikvolumener har påvirket vurderingen af fordelene ved de forskellige ruter, og den rejser spørgsmål om de politiske beslutningsprocesser, der påvirker valget af forbindelse.

Læs den fulde artikel på Netavisnord.