Jeg bakker helt op om at Egholm skal bevares som ø

En forbindelse vest om aalborg skal udelukkende laves som en tunnel hele vejen under limfjorden.Da en forbindelse vil holde i mindst 100 år er investeringsbeløbet ubetydeligi forhold til hvor mange år den skal anvendes og derfor skal det være denløsning der ikke generer mennesker og miljø.Eksempelvis kender jeg nogle som er flyttet fra Gug på […]

Nyhedsbrev nr. 3 – 2006

Lige nu er vi midt i den 8 ugers høringsfase, som ifølge lovgivningen, er minimum tid til at komme med indsigelser til projektet med, at foretage arealreservationer til en 3. Limfjordsforbindelse.. Amtet håber at kunne vedtage en linjeføring, på sit sidste møde, den 12. december.  VVM redegørelsen blev offentliggjort den 16. september, og sidste frist for […]