Nyhedsbrev nr. 3 – 2006

Lige nu er vi midt i den 8 ugers høringsfase, som ifølge lovgivningen, er minimum tid til at komme med indsigelser til projektet med, at foretage arealreservationer til en 3. Limfjordsforbindelse.. Amtet håber at kunne vedtage en linjeføring, på sit sidste møde, den 12. december. 

VVM redegørelsen blev offentliggjort den 16. september, og sidste frist for at aflevere indsigelser, er den 15. november, 2006. Vi opfordrer alle til at indgive indsigelser.. Det kan nytte!!  Inden da vil der blive afholdt flere forskellige offentlige møder, og det første finder sted den 25. oktober i Aalborg Kongres og Kulturcenter, Radiosalen. Arrangør er Nordjyllands amt og Aalborg Kommune. Som noget helt nyt, skal man tilmelde sig først, og sidste frist er den 23. okt. Kl.12.00 

Den 15. november afholder Danmarks Naturfredningsforening og Egholms venner en høring i Medborgerhuset. Her vil der være deltagelse af Thomas Krog fra SF, som repræsentant, for modstanderne af en vestlig forbindelse, og Jørgen Pyndt, vil være ordstyrer. Birgitte Josefsen fra Venstre repræsenter tilhængerne af en vestlig forbindelse. Den 4. december er der et borgermøde i Haraldslund, som Aalborg Vest samråd har arrangeret, og her kommer en hel stribe politikere, og debattere. 

Vi må opfordre alle til at deltage i disse arrangementer, og give sin uforbeholdne mening til kende, så politikerne ikke kan komme og sige at vi ikke har gjort modstand.. 

Danmarks Naturfredningsforening, er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en fredningssag for Egholm.. Man regner med at sagen kan være rejst i løbet af nogle uger, og vil så kunne være under behandling i op til 2 år. Fra den dag sags-oplægget offentliggøres i Statstidende, har det opsættende virkning. En fredning vil kunne være en realitet i løbet af et par år, og dermed vil Egholm linjen være ude af billedet.. Betyder det så at Egholms Venner holder fri? Nej det gør vi absolut ikke.. Der er andre sager at kæmpe for, som f.eks. en større færge, bedre forhold for øens mange besøgende.. Endvidere er der den mulighed at nogle politikere kan fristes til at forsøge at få en Lindholmlinje trumfet i gennem, hvilket, jo også vil være en skandale, for miljøet og de rekreative områder, hele vejen fra Dall til Vestbjerg. Derfor er det alt for tidligt at slappe af, og Egholms venner vil fortsætte sit virke mod en vestlig forbindelse, uanset om den hedder det ene eller det andet.. 

Nu kan det godt være at vi slet ikke behøver at være så bange for en vestlig linje, for som det ser ud nu, så er der ingen af folketingets trafikpolitiske ordførere, der vil bevilge de mange milliarder, som sådan et projekt koster.. Et af vores medlemmer har efter en vedholdende indsats, for nylig fået de sidste besvarelser hjem, på en række spørgsmål, som han havde stillet.. Svarene var stort set enslydende, og gik på at man kun var indstillet på at betale for en udvidelse af E 45. 

Husk også vores julearrangement, ved Kronborg, som finder sted den 3. december. 

Det bliver stort set efter samme koncept, som tidligere. Nemlig med en Esben Buch – vandretur kl. 14.00. Efterfulgt af en gang gløgg og æbleskiver på Kronborg ved 15.30 tiden, og tænding af træet kl.16.00. Vi har endnu ikke fået aftale med en taler, men arbejder på sagen. 

 

Bestyrelsen.

Share Your Thoughts