Formandens beretning 2016.

Igen i år har vi opfyldt foreningens hovedformål, nemlig at bevare Egholm som en Ø.  Og der er ikke etableret en bynær vestlig forbindelse. Egholms natur har det ikke optimalt. Der bliver stadig kørt Spildevandsslam ud over store områder, og der foregår en del gravearbejder, som ikke nødvendigvis er af det gode. Derfor har […]