Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 14. marts kl. 17.00
Infohuset i Østerådalen
Over Kæret 9
9000 Aalborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 10. marts
 5. Valg til bestyrelse. (på valg er: Henrik Mørch, Esben Buch, og Tage Kragbak.
 6. Valg af 2 suppleanter Christian Kristensen og Niels Linnemann.
 7. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).
 8. Fastsættelse af kontingent (for 2020).
 9. Eventuelt.
  Der vil være mulighed for at betale kontingent (50,-) efter generalforsamlingen. Eller man kan benytte konto nr. 7458 1207011

Vel mødt.
Egholms venner.