Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner Den 23. marts kl. 19.00 ”HUSET”- Hasserisgade 10. 9000 Aalborg (Lilla lokale). Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 9. marts på email: egholm59@paradis.dk ). 05. Valg til bestyrelse. (på valg er: Gitte […]