Kære medlemmer af Egholms venner

Corona-situationen gjorde, at det desværre ikke lykkedes at få afholdt vores generalforsamling i 2020. Vi havde set frem til lidt mere normale tilstande i 2021, men desværre er situationen stadig sådan, at det ikke er muligt at afholde den i første kvartal, som reglerne foreskriver. Vi håber naturligvis, at der snart bliver mulighed for at […]

Kære medlemmer af foreningen Egholms venner

På grund af udfordringer med at få sendt indkaldelsen rettidigt ud til alle medlemmer, blev vi nødt til at aflyse generalforsamlingen den 21. oktober 2020. Ifølge vedtægterne skal indkaldelsen sendes pr. mail, og da vi ikke har mailadresser på ret mange af jer, vil vi venligst opfordre jer til at sende denne kontaktoplysning til kasserer […]

Forslag til generalforsamlingen

Ifølge vores love i Egholms venner skal evt. forslag til generalforsamlingen skal bekendtgøres for folk. Der er indkommet et forslag til Egholms venners generalforsamling den 21. oktober: Forslaget går ud på, at det ikke skal være et krav, at regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget er fremsat af vores kasserer.

Aflysning/udsættelse af generalforsamlingen.

Grundet den aktuelle Corona situation, er det nødvendigt at aflyse den ordinære generalforsamling, som ellers var fastsat til den 23. marts. Vi vil så hurtigt som muligt melde en ny dato ud her på hjemmesiden.  Selv om der står i vores vedtægter at den ordinære generalforsamlingen skal afholdes i 1. kvartal, forventer vi, at der […]