Kære medlemmer af foreningen Egholms venner

På grund af udfordringer med at få sendt indkaldelsen rettidigt ud til alle medlemmer, blev vi nødt til at aflyse generalforsamlingen den 21. oktober 2020. Ifølge vedtægterne skal indkaldelsen sendes pr. mail, og da vi ikke har mailadresser på ret mange af jer, vil vi venligst opfordre jer til at sende denne kontaktoplysning til kasserer Gitte Røndrup på grondrup@gmail.com.

Vi bruger alene jeres mailadresser til at indkalde jer til fremtidige generalforsamlinger og for at kunne opdatere jer med nyheder om foreningens virke.

Vi har på grund af Coronasituationen valgt helt at aflyse generalforsamlingen 2020. Vi vil alligevel bede jer støtte os ved at indbetale kontingent, da foreningens arbejde kører ufortrødent videre.

Kontingent for 2020 på 50 kr. kan indbetales på konto nr. 7458-0001207011 (Nordjyske Bank) eller mobilPay 37882. Oplys venligst navn i referencefeltet.

På forhånd mange tak for jeres støtte!