Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00

Fjordhuset, Vestre Fjordpark, Skydebanevej 14, 9000 Aalborg.

Generalforsamlingen vil blive afholdt under de til enhver tid gældende Coronaregler.

Derfor beder vi dem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen om at tilmelde sig på

email: egholm59@paradis.dk


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 10. oktober på email: egholm59@paradis.dk ).
  5. Valg til bestyrelse. (på valg er: Gitte Røndrup og Anne Kathrine Axelsen).
  6. Valg af 2 suppleanter Christian Gade Bjerrum og Niels Linnemann.
  7. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).
  8. Fastsættelse af kontingent (for 2021).
  9. Eventuelt.

Der vil være mulighed for at betale kontingent (50,-) efter generalforsamlingen. Man kan benytte mobilPay nr. 37882 eller konto nr. 7458-1207011

Vel mødt.

Egholms venner.