AALBORG: Hvorfor skabe et meget mere støjplaget Aalborg, når man kan koncentrere lyden og faktisk nedbringe den samlede mængde trafikstøj.

Artikel fra NORDJYSKE

Det spørgsmål rejser Henrik Møller, der er pensioneret professor fra Aalborg Universitet og ekspert i lyd og støj.

Han gør sig ikke til ekspert ud i 3. Limfjordsforbindelse, men undrer sig over, at støjens betydning ikke fylder mere i debatten. For der er ingen tvivl om, at der vil blive skruet mærkbart op på volumenknappen, hvis man fastholder den politisk vedtagne linjeføring vest om Aalborg via Egholm.

Linjeføringen kan man have sine meninger om, og en del kritikere angriber, at livet på Egholm bliver totalt smadret, så øen ikke længere vil være en grøn oase med dyreliv og rekreation for byboere.

Men det er hverken naturens fortræffeligheder og særlige dyreforekomster på Egholm, der bekymrer støjeksperten mest.Støj ind over Aalborg

Det er den øgede mængde støj, som uundgåeligt vil påvirke beboerne. Ikke så meget de relativt få indbyggere på Egholm, hvoraf de fleste bor et stykke væk fra motorvejen, men mere de tusindvis af aalborgensere på fastlandet, som med en motorvej i vest vil opleve af få en ny, stor støjkilde i baghaven.

Ifølge Henrik Møller vil det være langt mere fornuftigt at koncentrere støjen dér, hvor den allerede findes, altså på motorvej E45 i den eksisterende østforbindelse.

Modsat, hvad mange måske tror, vil en udbygning af østforbindelsen med en paralleltunnel ikke skabe markant mere støj. For støj gælder det, at den kun stiger med tre decibel, selv om trafikmængden fordobles.Første spadestik larmer mest

Hvis man regner på Limfjordsforbindelsen vil en øget trafikmængde med 25.000 ekstra biler i døgnet på østforbindelsen (i dag kører der 80.000 biler i døgnet), kun få lydniveauet til at stige med godt 1 decibel. En forskel på 1 decibel kan kun lige netop anes af det menneskelige øre. Men en splinterny motorvej vest om byen, der går fra ingenting til en motorvej, øger markant den samlede mængde støj.

– Alene det første spadestik og den nye vej med massiv trafik vil føles som ganske meget mere støj, bemærker Henrik Møller.

I Vejdirektoratets analyse af en 3. Limfjordsforbindelse lægges ikke skjul på, at den vestlige linjeføring skaber ny trafikstøj vest om Aalborg, og analysen er fagligt set i orden, mener den tidligere professor ved Aalborg Universitet.

Men, understreger han, støjkortene viser kun den støj, der overskrider 53 decibel. I virkeligheden kan støjen høres noget længere væk. Vejdirektoratets analyse baserer sig desuden på en gennemsnitsberegning over hele året. Der er taget hensyn til fordelingen af vinden henover året, men analysen viser ikke, hvordan lyden udbreder sig på en konkret dag. På en dag, hvor vinden for eksempel er i vest, vandrer lyden længere væk på østsiden af vejen og om

vendt, når vinden er i øst. Og er vinden i nord, kan det være bilerne på dæmningen over Egholm, der høres i Mølholm, selvom vejstykket lige syd for fjorden er tættere på.Nye boliger kommer i klemme

En anden faktor, som spiller ind på lydens udbredelse, er temperaturforholdene i atmosfæren.

På en klar sommeraften sker der udstråling af varme fra jordhøjde, som betyder, at temperaturen nede ved jorden pludselig bliver lavere end længere oppe i atmosfæren, og så opstår der nye ”veje” i luften, som betyder, at støjen breder sig meget længere. Det opleves for eksempel som om, støjen kun er 100-200 meter væk, selv om den fysiske afstand er den dobbelte eller mere.

Med sit kendskab til lydens udbredelse peger Henrik Møller på, at der også er en stor udfordring i de flade engarealer vest for Hasseris, Gammel Hasseris og Skalborg.

Her vil støjen fra motorvejen forplante sig videre op i bydelenes bakkede terræn, der er tæt bebygget. Især de nye udstykninger med boliger i Hasseris Enge og Sofiendal Enge vil opleve markant mere støj, hvis der kommer en motorvej tæt forbi.

Men de har jo vidst, at der var planer om en motorvej i området, da de købte en grund og byggede hus?

– Jo, men rent ud sagt; hvor godt har de vidst det? Har de været klar over, at det bliver et problem, for det bliver et problem. De får meget støj.Støjværn kan forbedres

Tilbage til østforbindelsen, er konklusionen, at en større udvidelse af trafikmængden ikke vil øge trafikstøjen med mere end 1-2 decibel, og hvis der er politisk vilje til at afsætte penge til det, kan støjen formentlig komme under det nuværende niveau.

Der er støjværn langs strækningen i dag, men der er huller flere steder, og det kan både udbygges og forbedres, så lydniveauet bringes længere ned, forudser Henrik Møller. Støjværn er kendte teknikker, der virker sammen med andre tiltag som for eksempel støjdæmpende asfalt.

Med sit indspark i debatten er Henrik Møller ikke ude på at eksportere støjen væk fra Hasseris, selv om han bor på kanten af bydelen i Bejsebakkekvarteret.

Han har tidligere boet i Vejgaard og Gug og forstår godt, hvis man i de bydele ikke har lyst til mere trafikstøj. Men hvis man skal undgå, at Aalborg bliver mere støjende end nu, er vestløsningen ikke den rigtige.

– Man ved godt hos myndighederne, at der er et støjproblem langs østforbindelsen i dag, og nu laver man så det samme problem med en ny forbindelse i vest. Det virker ikke særlig klogt. Jeg har hele mit liv arbejdet for, at man skulle minimere støj og koncentrere den og ikke lægge ny støj ud, siger Henrik Møller.Færre huse støjplages

Tilhængere af en vestlig linjeføring kan i Vejdirektoratets analyse af miljøpåvirkningen finde støtte til, at støjen ikke bliver værre. Antallet af støjbelastede boliger mindskes med en vestforbindelse, fordi den aflaster andre veje, hvor der i dag kører biler tæt forbi beboelse.

Henrik Møller anerkender tallene, men forskellene er små, og desuden er der bygget mange boliger langs den vestlige linjeføring, siden opgørelsen blev lavet for snart 10 år siden.

Desuden kigger opgørelsen kun på de mest belastede boliger, så de mange boliger, der med vestmotorvejen får en moderat, men alligevel generende støj, er slet ikke medregnet.Lars Termansen