Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 8. marts 2017 kl. 19.00
Infohuset i Østerådalen. Indkørsel fra Over kæret

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Formandens beretning.
03. Fremlæggelse af regnskab.
04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 1. marts).
05. Valg til bestyrelse. (Henrik Mørch, Esben Buch, Tage Kragbak).
06. Valg af 2 suppleanter Kristian Christensen og Niels Linnemann.
07. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).
08. Fastsættelse af kontingent (for 2018).
09. Eventuelt.

Der vil være mulighed for at betale kontingent (50,-) efter generalforsamlingen. Eller man kan benytte konto nr. 7458 1207011
Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Nye medlemmer er meget velkomne (indmeldelse kan ske under arrangementet).

Vel mødt.

Egholms venner.