Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner

Den 23. marts kl. 19.00

”HUSET”- Hasserisgade 10. 9000 Aalborg (Lilla lokale).

Dagsorden:

01. Valg af dirigent.

02. Formandens beretning.

03. Fremlæggelse af regnskab.

04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 9. marts på email: egholm59@paradis.dk ).

05. Valg til bestyrelse. (på valg er: Gitte Røndrup og Anne Kathrine Axelsen.

06. Valg af 2 suppleanter Christian Gade Bjerrum og Niels Linnemann.

07. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).

08. Fastsættelse af kontingent (for 2021).

09. Eventuelt.

Der vil være mulighed for at betale kontingent (50,-) efter generalforsamlingen. Eller man kan benytte mobilPay nr. 37882, Eller konto nr. 7458-1207011

Vel mødt.

Egholms venner.