Indkaldelse til generalforsamling i Egholms Venner.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen: Egholms Venner, torsdag den 28. februar kl. 19.15. på Egholm Gl. Skole..

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Formandens beretning.
03. Fremlæggelse af regnskab.
04. Indkomne forslag.
05. Valg til bestyrelse.
06. Valg af revisor.
07. Fastsættelse af kontingent.
08. Eventuelt.

Følgende er på valg i år: Henrik Mørch, Lars Skall Sørensen, og Michael Madsen.

Indkomne forslag sendes til:
Henrik Mørch
Egholm 59
9000 Aalborg,
Email egholm59@paradis.dk

Evt. forslag skal være modtaget senest den 20. februar.

Foreningen er vært ved Kaffe og brød.

Vel mødt
bestyrelsen.

Share Your Thoughts