Bliv medlem af Egholms Venner.

Vær med til at bevare Egholm som ø

Hjælp os med at få udlagt hele øen, samt fjorden udenom, som Natura 2000 område.

Miljøstyrelsen har nægtet at udvide fuglebeskyttelsesområdet ved Egholm, selv om det rent faktisk er et lovkrav. Loven siger nemlig at: Når en udpegningsart, i dette tilfælde Lysbuget knortegås, har benyttet et område jævnligt, over en længere årrække, så SKAL området udpeges som Fuglebeskyttelssesområde.

Derfor ser vi os nødsaget til at rejse en sag mod Miljøstyrelsen.

Det er et arbejde, der er forbundet med store omkostninger, og samtidig kræves der mindst 100 betalende medlemmer, over 18 år, for vi overhovedet kan få lov at rejse en sag.

Derfor er det vigtigt at så mange som muligt melder sig ind i foreningen!

Kontingentet er kun  50,- om året.

Der kan indbetales på MobilPay nr. 37882

Man skal oplyse:

Navn

Adresse

Telefon nr.

Vi vil også gerne have din mailadresse.

Er der ikke plads til at skrive alle oplysninger på mobilPay kan man sende dem til:

Henrik Mørch

egholm59@paradis.dk

Ove Axelsen

egholm@image.dk

Gitte Røndrup

roendrup@post.tele.dk