Formandens beretning 2011.

Igen i år er det lykkedes at holde en fast forbindelse væk.. Altså bortset fra den isvej, som pludselig en morgen var lavet mellem Egholm og Lindholm!? Den gav anledning til omtale i flere medier, herunder DR Nyhederne, som for en gangs skyld havde noget interessant på programmet.

Men den trælse forbindelse den har vi indtil videre holdt væk. Medierne nævner ganske vist, at den er ”tættere på end nogensinde”, men det har vi vist hørt før! Nordjyske skrev at der er håb for ”de hårdt prøvede bilister”, som de kalder dem!? Efter der er lavet et ekstra nordgående spor på Nørresundby-siden. Kan jeg ikke se der nogen som helst problemer mere.. Og i forhold til situationen, syd for Randers, i Trekantsområdet, og ikke mindst på Sjælland, er det ren luksus at være bilist i Nordjylland.

VVM redegørelsen (den 3. af slagsen).

Vi har fulgt arbejdet med en ny VVM redegørelse, og forventningerne til undersøgelsernes kvalitet er tårnhøje, i kraft af at der er afsat ikke mindre end 10 millioner kroner til undersøgelserne. Vi har fulgt noget af feltarbejdet, og ser med spænding frem til at hver en sten er vendt, og der er lavet skudsikre afværgeforanstaltninger for beskyttede plante og dyrearter, samt de beskyttede naturtyper, som en forbindelse vil påvirke.

Resultatet fremlægges til maj. Og her efter vil der være en offentlighedsfase på 10 uger, hvor der kan indgives indsigelser og ændringsforslag. Som tidligere er offentlighedsfasen lagt i sommerferie- perioden.

Egholms natur/turister:

Vi har gjort forskelligt for at beskytte og formidle Egholms natur, som vi jo også har som formål.. Vi har været medarrangør af flere af Park og Naturs arrangementer på Egholm. Bl.a. har der været et ”Ren strand” arrangement, som dog ikke var noget tilløbsstykke, men Nordjyske mødte da op, og lavede en fin reportage. Esben Buch har turet øen tynd, med mange forskellige mennesker, som har fået lov at opleve øens natur, og er blevet belært og øens historie og en gang i mellem har han da vist også ”flygtigt” nævnt nogle af de negative konsekvenser af en forbindelse tværs over Egholm og Nørredybet. Andre af foreningens medlemmer har også ved flere lejligheder optrådt som lokale guider når folk har bedt om en fremvisning af øen.

Øvrige Arrangementer:

Vi har som sædvanligt afholdt Sankt Hans bål, og som altid med en masse deltagere. Tallet 500 er nævnt, men det nøjagtige kendes vist ikke.. Vi takker Per Thomassen, som holdt båltalen.

Vi var så heldige i år, at Søfartsstyrelsen gav vores lille færge lov at medtage mange flere passagerer, end de 29, som den er godkendt til.. Det lettede i høj grad problemerne med ventetid, og ”de hårdt prøvede” Sankt Hans gæster, fik en meget nemmere adgang til og fra øen.

Senere holdt vi vores juletræstænding, som forløb som vanligt, nemlig med en vandretur til Statsbroen, med Esben Buch, og æbleskiver og gløgg på Kronborg bagefter.

Vi havde Zita Hvid, fra TV2 Nord, som taler. Mon ikke der i alt, var ca. 100 deltagere denne gang.

Kampe mod forbindelsen:

Der er sendt nogle spørgsmål til EU Kommissionen, via Dan Jørgensen, men vi har ikke hørt noget fra hverken Dan eller kommission endnu. Der er rykket for ca. en måned siden, men ekspeditionstiden er vist meget lang nede i Bruxelles? Så vi venter videre..

Spørgsmålene omhandler lovligheden af planlægning af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, samt et spørgsmål om lovligheden af tilplantning af engarealer i habitatområde.

”Ny” færge:

Færgen, som fragter de mange turister til Egholm, står nu til udskiftning/aflastning, da der skulle blive indsat en større færge i løbet af 2011. Det nøjagtige tidspunkt er ikke helt fast, men forhåbentlig er den sat i drift til Sankt Hans, så gæsterne nemt kan komme til bål på Egholm..

Og ang. bål, så bliver det ikke af de mindste i år.. I forbindelse med rydning af området ved Dammene i Egholm by, er overskydende træ kørt ned på bålpladsen, og der er da vist blevet plads til mere end en heks..

Fremme af dyrelivet/turistattraktion:

Og de førnævnte damme skal vi også have med.. Vi fik sendt en ansøgning om oprensning af dammene i Egholm by, og i løbet af vinteren har gravemaskiner og motorsave forvandlet området til et nærmest ”Morten Korch-films” lignende område, som gerne skulle blive til glæde og gavn for både mennesker og dyr.. De mange paddearter, som tidligere fandtes på stedet håber vi vil invadere dammene igen, og der bliver sat bænke og borde op til turister og øboer.

Året alt i alt:

Alt i alt var 2010 vel et rimeligt roligt og forudsigeligt år, og med hensyn til 2011 så forudser jeg at det bliver et meget travlt år. Ikke mindst skal der studeres VVM redegørelse, og der skal argumenteres på alle måder, for at få politikere og befolkning til at se det tåbelige i at ødelægge Egholm med en fast forbindelse..

Henrik Mørch

Share Your Thoughts