Formandens beretning 2010

 

Formålsparagraffen!

Som alle tidligere år kan jeg konstatere at vi har overholdt foreningens formål så nogen lunde Der er ikke vedtaget nogen form for vestlig forbindelse og Egholm er stadig en ø, eller rettere snart igen en ø!! Isen har jo trodset den globale opvarmning, og en lokal nedkøling har bevirket at vi nu i flere mdr. Har været landfast. Nu ser det dog ud til at vi igen bliver en ø, og som det står i formåls paragraffen skal naturlige forbindelser så som is ikke bekæmpes.. Det havde godt nok også været noget af et arbejde hvis vi hver dag skulle ud og hugge isen i stykker hele øen rundt.

Der kom i vinterens løb flere tusinde mennesker over isen, og fik på den måde en efterhånden unik oplevelse, nemlig at kunne gå til Egholm tværs over isen.

Vi fik en masse positiv omtale og en masse mennesker fik oplevet Egholm på en anden måde.

Den 3. Limfjordsforbindelse spøger stadig i baggrunden, og folketinget har vedtaget at bruge 10 millioner på endnu en VVM redegørelse. De tidligere er som bekendt blevet kasseret, og den næste skal vi gøre hvad vi kan for lider samme skæbne.

Det skal også nok lykkes. Det er jeg ikke i tvivl om. Den sidste nåede ikke engang frem til Naturklagenævnet, den blev allerede opgivet efter Skov og Naturstyrelsens indsigelser.

Siden er der kommet flere ting frem, som gør at vi er endnu bedre klædt på til at gøre vægtige indsigelser, og hvis det ikke er nok, så går jeg ud fra at NKN endnu engang vil underkende redegørelsen. Det vil være fuldstændig umuligt at bevise at en forbindelse over Egholm ikke vil have nogen form for negativ indvirkning på nogle at de habitatområder, dyre eller plante-arter samt beskyttede naturtyper, som vil komme i berøring med en motorvej over Egholm.

Arrangementer:

Vi har været med i flere arrangementer siden sidst. Først og fremmest Sankt hans aften, som i 09, ifølge nogle meget trætte færge-folk., samlede 900 deltagere. Helt fantastisk, på en hverdagsaften, men vejret var jo også næsten alt for godt. Vi var også medarrangør af flere af Park og naturs arrangementer på Egholm, og ikke mindst ”Vilde blomsters dag” (på cykel) samlede rigtig mange mennesker.

Vores juletræsarrangement tiltrak også rigtig mange mennesker, Ca. 300 stk. Og det selv om den sædvanlige turleder ikke turde møde op. Han måtte i stedet erstattes af hele to andre naturvejledere, som dog også gjorde det rigtig godt. Kaspers æbleskiver var rigtig gode, selv om de vist i virkeligheden kom fra Metro.

Vi havde fået Laurits Krog til at holde talen, hvilket han gjorde godt, og det endda efter at han var blevet valgt til Regionsrådet..

Apropos valg, så holdt vi jo også et vælgermøde på Kronborg. Der var rep. Fra alle større partier og lister. Og mødet var rimeligt pænt besøgt (Ca. 25 personer). Vi fik et klart billede af hvem vi skulle stemme på og måske i sær hvem vi ikke skulle stemme på..

Tre af de kandidater, som deltog i mødet blev efterfølgende valgt ind i byrådet, så det kan ikke være helt dumt for en politiker at deltage i vælgermøder på Egholm.. (Vel Jørgen Andersen!?)

Vi kan også glæde os over, at Laurits Krog kom i Regionsrådet. Så har vi også et medlem der.

I det hele taget gjorde Kommune og regionsvalget mulighederne lidt bedre for Egholm end før valget, men det får jo nok ikke ”vesttilhængerne” stopper deres håbløse kamp.

Men vi stopper jo heller ikke vores, og jeg har en følelse af at vi er foran på point..

Fredningssagen.

Der var i maj måned offentligt møde på Vestergård, med Naturklagenævnet, som skulle afgøre den fredningssag, som tidligere var blevet afvist af Fredningsnævnet, og NKN nåede frem til at man fandt øen værdig til en fredning, men materialet som DN havde udarbejdet, var af en karakter der gjorde at man stadfæstede Fredningsnævnets tidligere afvisning.

Jeg har erfaret at DN så småt er gået i gang med at bearbejde Aalborg kommune til at gå med i en fremtidig rejsning af en fredningssag.

Vi venter og ser hvad der sker.

Positive oplevelser på Egholm

Vores strategi med at give folk positive oplevelser på Egholm virker rigtig fint. Jeg hører mange rosende ord om øen, og dens befolkning, ude i samfundet. Ikke mindst har åbningen af Egholm Købmandsbutik været et aktiv for turismen, ligesom Kaspers køkken og kolde fadøl også trækker en masse mennesker til.

Mærkeligt nok er det ikke så ofte jeg hører turister, som roser serviceniveauet på færgen, men der er et lille håb om at det bliver mere opnåeligt i fremtiden.

Medierne:

Pressen har rigtig travlt med at skrive om Egholm så snart der er en lejlighed, og hver gang Egholm nævnes positivt flytter motorvejsspøgelset længere og længere væk.. Måske en dag er det flyttet helt ud til den eksisterende tunnel, eller endnu bedre, hvis det flyttede helt ud af Aalborg kommune.

Kommuneplan 2009.

Vi har gjort indsigelse mod Kommuneplan 2009. Indsigelserne er selvsagt først og fremmest gået på de vejanlæg i planen, som realiserer sig til en vestlig forbindelse. Jeg har lagt vores indsigelse ud på hjemmesiden. Og på Facebook er der forskellige links, hvor man kan se at der faktisk kom noget ud af indsigelserne. F. eks. står der nu kun i kommuneplanen at Egholm indgår som undersøgelsesområde for en 3. Limfjordsforbindelse, men dat der tidligere stod reservationslinje. Om det gør den store forskel må vi så vente og se.

Jeg nævnte lige Facebook!!

Dette nye ”sociale netværk”, som man kalder det, er blevet et ret omfattende fænomen. Flere hundrede millioner mennesker verden over er på ”fjæset”.

Der er opstået flere grupper hvor Egholm indgår. Laurits Krog har den største.. Nemlig den der hedder ”Bevar Egholm som ø”. Der er ca. 1800 medlemmer.

En anden gruppe hedder kun Bevar Egholm, her er der ca. 1000 medlemmer.

Så er der den nyeste, som hedder Egholminvassionen, med 125 medlemmer. Den er lavet af den i herboende færing Øssur Egholm, som er 10. generation fra Damgården, der jo som bekendt er en af Egholms ældste gårde.. Øssur er i gang med et projekt, som går på at samle alle sine slægtninge, som har rødder tilbage til Damgården, og det skulle vist dreje sig om ca. 8000 mennesker. Han har planlagt at samlingen skal finde sted i sommeren 2011, så det bliver spændende at se hvor mange der dukker op.

Positivt

Jeg synes at det er rigtig positivt at man har lavet disse grupper, og rigtig glædeligt at se hvor mange der ønske rat bevare Egholm som Ø.

Negative grupper

Der er også grupper hvor Egholm optræder knap så positivt. Der er et som ønsker en , færge nu. Den har 27 medlemmer. Så er der en der hedder 3. limfjordsforbindelse TAK! Der er over 1200 medlemmer. Og en enkelt der helt konkret peger på en forbindelse over Egholm. Denne gruppe har dog kun 1 medlem..

Kontakt til EU

Vi kommer nok til at gøre en ekstra indsats frem over for at sikre at Egholm slipper for motorvej. Og jeg har tidligere haft kontakt med et S medlem af EU parlamentet. Han har lovet at hjælpe med at stille spørgsmål til EU kommissionen, om det er i overensstemmelse med alle internationale konventioner at lave en forbindelse over Egholm og Nørredybet.. Mht. til sidstnævnte så er det muligvis her de rigtig store sten ligger i vejen for et broprojekt..

Jeg kan fornemme at politikerne også har opgivet den gamle plan om at lave en dæmning til Egholm, fordi de har indset at det får de aldrig mulighed for at gøre på lovlig vis..

De har fået et overslag på en ensporet dæmning med en cykelsti, og det vil koste ca. 70. millioner.

Ytringsfrihed/pligt

2009 har været lidt stille ang. 3. Limfjordsforbindelse, men mange har heldigvis på fornemste vis ytret sig i medierne. Tak til alle der har gjort en indsats på den fromt. Ingen nævnt ingen glemt..

Der er også nogle som skriver for en Vestlig forbindelse.. Jeg har lagt mærke til at argumenterne nu er skrumpet ind til at men vil lede mest mulig trafik uden om bymiljøet. Der argumenteres også for at en vest forb. vil være til enorm gavn for udviklingen i Thy og på Mors..

Jeg kom tilfældigvis til at kigge i den gamle VVM, som fortalte at netop en Egholm- forbindelse vil generere så meget ekstra trafik at det vil svare til at det hvert år køres 9 millioner km. ekstra i fjordkrydset. Jeg kan ikke se det er noget der gavner miljøet.

Og at en vej fra Dall til Vestbjerg, vil få en målelig indvirkning på udviklingen i Thy og på Mors, er efter min mening tæt på det værste vrøvl, jeg har hørt i sagaen om en 3. Limfjordsforbindelse, og det siger ikke så lidt!

Ja så er der også dem der bare vil have fordelt ulemperne ved trafikken, så dem i Hasseris også får noget trafikstøj og forurening.

Færgen

Lad os slutte med Færgen. Selv om vi som forening ikke har en officiel mening om den. Så kan det ikke nægtes, at den er lidt lille når der er mange turister, men vi har forstået at Kommunen gør en indsats for at finde en Ny/Brugt større færge.. Vi havde noget skriveri frem og tilbage om hvorfor AK ikke havde søgt statsmidler til ny færge, når nu Egholm lige frem var nævnt i folketingets trafikforlig. Vi har været præsenteret for flere tyndbenede undskyldninger. Nogle var af så pinlig karakter at jeg skal undlade at fremføre dem i et offentligt rum!

Med håbet om at foreningen også i fremtiden må være i stand til at overholde sin formålsparagraf.!!

 

Share Your Thoughts