Sagens kerne

 

Ny Egholmfærge?

Flere medier har de seneste dage beskæftiget sig med Aalborg Kommunes manglende ansøgning om støtte til en ny færge til Egholm!

I den forbindelse synes vi det vil være på sin plads at få belyst hvad der er sagens kerne!

I forbindelse med det åbenlyse, og fra politisk side erkendte, behov for en ny Egholmfærge, er det sådan, at Aalborg Kommune har budgetteret med ca. 6 millioner kr. til renovering af færgelejer og indkøb af en brugt færge til betjening af Egholm.. (Den eksisterende færge er fra 1972).

I trafikforliget, som et bredt flertal i folketinget indgik sidste vinter, blev der afsat en ekstra pulje på ca. 200 millioner kr. øremærket til Ø- færger. Egholm var direkte nævnt i forligsteksten.

Da forliget blev offentliggjort, spurgte Egholm Samråd derfor, pr. mail, afsendt den 6. februar kl 14. 03, Teknisk Forvaltning, om man havde set forliget, og dermed var opmærksom på denne ekstra mulighed for at få støtte til ny færge. Svaret kom samme dag kl. 19.00. og lød sådan: Tak for det fremsendte. Vi er opmærksomme på forligsteksten og rådmanden/udvalget er orienteret. Citat slut. Vi kunne se at også Stadsingeniøren havde fået en kopi af mail korrespondancen. Vi tog det som en selvfølge at man fra Aalborg Kommunes side ville søge den nævnte pulje, men efter nogen tid, fandt vi ud af at der ikke var blevet søgt. Begrundelsen var angiveligt, at man maximalt kunne få 30 % i tilskud. Og da en ny færge anslås at koste ca. 25 millioner kr., ville der jo være langt til en ny, når nu Kommunen kun havde afsat ca. 6 millioner kr.

For et stykke tid siden forelagde vi folketingsmedlem, Per Clausen (EHL) sagen, og han fremsatte spørgsmål til Transportministeren, om hvor meget Aalborg Kommune ville have mulighed for at opnå i støtte til en ny Egholm færge?

Den 2. december kom så svaret, hvoraf det fremgik at der kunne opnås op til 75 %, hvilket i realiteten betyder, at Aalborg Kommune for sine 6 millioner kr. kunne have fået en helt ny færge, i stedet for en gammel brugt!

(75 % af 25.000.000 = 18.750.000 + 6.000.000 = 24.750.000,-).

En ny færge vil sandsynligvis kunne bygges så den passer færgelejer med Hals – Egense færgerne, og på den måde ville man kunne etablere bytte ordning, når de forskellige færger er til årligt eftersyn. Driftsudgifterne til en ny, er vel heller ikke nær så store som til en brugt?

Det er os en gåde at Aalborg Kommune demonstrerer en så elendig forretningssans!?

Eller er der måske en helt anden bagtanke med den måde Teknisk Forvaltning agerer på?

Der er stadig 29 millioner kr. at søge om i 2010. Så må vi håbe at Kommunen er mere fremme i skoene denne gang!

Ove Axelsen

Formand for Egholm Samråd

Egholm 36

9000 Aalborg

Henrik Mørch

Formand for Egholms Venner

Egholm 59

9000 Aalborg.

 

Share Your Thoughts