Nyhedsbrev for Egholms Venner. Juli 2007

Siden det i december 2006, stod klart at Nordjyllands amt ikke kunne få sin VVM redegørelse godkendt, og dermed ikke kunne komme af sted med at pege på en Egholmlinje, fordi Skov og Naturstyrelsen nedlagde veto, har tilhængere af en Egholmlinje arbejdet på højtryk, for at få Staten til at færdiggøre den kasserede redegørelse.Som Teknisk […]

Formandens beretning 2007

Først en stor tak til Restaurant Kronborg, fordi vi har fået husly her i dag!! Det er nu 4. gang vi holder ordinær generalforsamling, og siden starten i 2003 hvor vi var 15 medlemmer er vi nu oppe omkring de 80. Da jeg sidst aflagde beretning for Egholms Venner, foregik det den 13. februar 2006, […]

Nyhedsbrev nr. 3 – 2006

Lige nu er vi midt i den 8 ugers høringsfase, som ifølge lovgivningen, er minimum tid til at komme med indsigelser til projektet med, at foretage arealreservationer til en 3. Limfjordsforbindelse.. Amtet håber at kunne vedtage en linjeføring, på sit sidste møde, den 12. december.  VVM redegørelsen blev offentliggjort den 16. september, og sidste frist for […]

Nyhedsbrev for Egholms Venner Nr. 01 – 2006.

Som det vel snart er alle bekendt, har Naturklagenævnet underkendt amtets vvm-redegørelse for en kommende 3. Limfjordsforbindelse, og i den anledning kendt hele regionalplantillæg nr. 108 for ugyldigt. Det betyder at hele proceduren om 3. Limfjordsforbindelse skal gå om. Der skal altså laves en ny miljøvurdering, om hvorvidt det er legalt, at lave en forbindelse […]