Referat af generalforsamling i Egholms Venner 28.02 2008

1. Valg af dirigent. – Ove Axelsen blev valgt, og godkendte mødet som rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.I forbindelse med beretningen, kom Per Thomassen med et forslag om at man burde rense det gamle gadekær op, og få sat bænke og borde der ved, for at trække flere turister til. Dette […]

Indkaldelse til generalforsamling i Egholms Venner.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen: Egholms Venner, torsdag den 28. februar kl. 19.15. på Egholm Gl. Skole.. Dagsorden:01. Valg af dirigent.02. Formandens beretning.03. Fremlæggelse af regnskab.04. Indkomne forslag.05. Valg til bestyrelse.06. Valg af revisor.07. Fastsættelse af kontingent.08. Eventuelt. Følgende er på valg i år: Henrik Mørch, Lars Skall Sørensen, og Michael Madsen. Indkomne […]

Nyhedsbrev for Egholms Venner. Juli 2007

Siden det i december 2006, stod klart at Nordjyllands amt ikke kunne få sin VVM redegørelse godkendt, og dermed ikke kunne komme af sted med at pege på en Egholmlinje, fordi Skov og Naturstyrelsen nedlagde veto, har tilhængere af en Egholmlinje arbejdet på højtryk, for at få Staten til at færdiggøre den kasserede redegørelse.Som Teknisk […]

Formandens beretning 2007

Først en stor tak til Restaurant Kronborg, fordi vi har fået husly her i dag!! Det er nu 4. gang vi holder ordinær generalforsamling, og siden starten i 2003 hvor vi var 15 medlemmer er vi nu oppe omkring de 80. Da jeg sidst aflagde beretning for Egholms Venner, foregik det den 13. februar 2006, […]

Nyhedsbrev nr. 3 – 2006

Lige nu er vi midt i den 8 ugers høringsfase, som ifølge lovgivningen, er minimum tid til at komme med indsigelser til projektet med, at foretage arealreservationer til en 3. Limfjordsforbindelse.. Amtet håber at kunne vedtage en linjeføring, på sit sidste møde, den 12. december.  VVM redegørelsen blev offentliggjort den 16. september, og sidste frist for […]