Egholm er på Facebook.

 

Der findes hele 2 grupper på Facebook, hvor man kan se forskelligt om Egholm, samt vise sin utilfredshed med forskellige politiske kræfters ønske om at tvære en motorvej tværs over Egholm. Den ene gruppe hedder ”Bevar Egholm” og den anden Hedder ”Bevar Egholm som ø”. Det skal ikke undre om bestyrelsen i Egholms Venner og Egholm Samråd inden længe også beslutter at gå på FB, så alle kan læse nyt, samt selv bidrage med stof.

Bevar Egholm som ø som pt. har 1.632 medlemmer og Bevar Egholm som lige nu har 983 medlermmer

Seneste nyt fra Egholm må være at der her i sommer pågår feltundersøgelser i forbindelse med den nye VVM undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse. Der har været biologer på øen 2 gange, nemlig i april og i maj måned. Under første undersøgelse blev der registreret Odder på Egholm, og senere blev der registreret Flagermus og Strandtudser på øen. Alt sammen noget der gør det vanskeligere at lave et vejprojekt over Egholm.

 

Share Your Thoughts