Lidt nyt fra Egholm.

 

Så er sommeren ovre, og efteråret har gjort sit indtog. Et sikkert tegn herpå, er de Lysbugede knortegæs, som ankom til Egholm den 15. september. Der ankom først en flok på ca. 600 stk., og efterfølgende erDSC08500 flere kommet til.
 
Den lydbugede knortegås er jo den trækfugl, som Danmark, i følge DMU (Danmarks Miljøundersøgelser), har det største internationale ansvar overfor. I alt findes der på verdensplan kun ca. 7500 eksemplarer. Hovedparten yngler på Svalbard og i Øst-Grønland. Det menes at næsten hele bestanden som udgangspunkt overvintre i Danmark, fortrinsvis i Jylland. På Egholm er der talt flokke med ca. 2000 eksemplarer.
 
I hårde isvintre, som f.eks den seneste, kan fuglene dog være nødt til at trække længere syd og vest på. En del har sidste vinter holdt til i Skotland.
Vi er også på den tid af året hvor Strandtudserne skal til at gå i hi.. De fleste graver sig ned ude på marker og enge, men der er også dem der hellere vil ind i bygninger for at finde en god “vinterseng”. Det er ikke altid lige populært hos ejerne af bygningerne, som ofte må i gang med at hjælpe tudserne ud i deres rette element igen, for ikke at få hele huset invaderet.
 
VVM redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse er stadig under udarbejdelse. Det forventes at undersøgelserne bliver afsluttet i 2011 hvorefter Folketinget tager stilling til hvor man ønsker en kommende forbindelse.
I forbindelse med undersøgelser tidligere på året, blev der fundet Flagermus på Egholm, og der blev fundet Strandtudser på begge sider af linjeføringen. Det er nyhedder i forhold til den forrige VVM, så det fremmer i hvert fald ikke mulighederne for at lave en forbindelse over Egholm.
 
Henrik Mørch.
 
DSC08499

 

Share Your Thoughts