Formandens beretning 2005

Først og fremmest en stor tak til AVS, fordi vi, i aften må låne deres lokaler, det er vi meget taknemlige over.
Vores eget forsamlingshus, Egholm Gl. Skole, er jo under renovering for tiden, og jeg troede egentlig også at Kronborg skulle fikses lidt op her i vinter, så vi turde ikke løbe an på at kunne holde GF på Egholm i år.
Så det var rigtigt dejligt at AVS gav os lov at være her..

For ca. 15 mdr. siden holdt vi stiftende generalforsamling i Egholms venner. Vi var da ca. 30 der meldte sig ind fra start, og vi er nu omkring 50 medlemmer..

Noget af det første vi gjorde var at lave en hjemmeside, egholmsvenner.dk Det er Niels Linnemanns nevø Torben, som er web-master, og siden er efter min mening rigtig flot.

Efter et noget langt tilløb, fik vi også lavet en folder, som efter diverse rettelser, nu er rimelig præsentabel.
Den indeholder både lidt om Egholm, lidt om foreningens mål, og der er en blanket til brug for nye indmeldelse

Kort efter foreningens opstart, indledte vi et samarbejde med Aalborg vest samråd, og det ser ud til at vi kan bruge hinanden til meget, både når det gælder kampen mod den 3. limfjordsforbindelse, og andre ting af fælles interesse. Vi bruger f.eks. materiale fra hinandens hjemmesider, med andre ord vi har aftalt at vi frit kan bruge hinandens fotos artikler mm. Lars Skall er jo blevet valgt ind i AVS bestyrelse. Vi var også så heldige at AVS bevilgede os en økonomisk håndsrækning på 500,-
Vi har også sammen lavet et juletræs arrangement, men herom senere.

Vi har i den forløbne tid, prøvet at påvirke diverse politikere, og i den forbindelse er der sendt et brev til samtlige folketingspolitikere, hvori de anmodes om ikke at bevilge penge til en forbindelse over Egholm.

Endvidere har vi forsøgt at få hele Egholm udlagt som Habitatområde, og har derfor haft snuden helt nede i EU. VI forsøgte i første omgang at få kontakt med Bent Hinnerup Andersen, fordi han også er øbo, men der kom aldrig svar.. Så kastede vi os over Pernille Frahm, som var langt mere aktiv. Hun vidste hvem der havde med udpegning af habitatområder at gøre, nemlig Skov og Natur styrelsen Her har vi været i kontakt med en Erik Buchwald, som fortalte at der ikke p.t. var planer om, at Danmark skulle udpege flere habitatområder (der er åbenbart en kvote for de enkelte lande), men han fortalte så også at Strandtudsen, og Løgfrøen, begge tidligere havde fået et vejprojekt flyttet, og at et vejprojekt over Egholm under alle omstændigheder skal indpasses efter Habitatsdiriktivets regler.. Når man går ind på skov og Naturstyrelsens hjemmeside og læser om Strandtudsen vil man se at den ikke må forstyrres, indfanges eller dræbes, og som det allerbedste dens levesteder må ikke forstyrres, mad andre den går ikke med bare at flytte den ud på vestenden af øen. For en strandtudse er statisk i sin levevis, dvs. den vil ikke yngle hvis den flyttes. Den bliver for resten meget gammel af en padde at være. (7-!2 år).

Der var derfor rigelig anledning til at fremsende klage til Naturklagenævnet og der er fra Egholms venners medlemmers side sendt 4 klager ligesom der er sendt en fra Enhedslisten og en fra Danmarks Naturfredningsforening. Ud over brud på habitatsdiriktivet, går klagerne bl.a. På risikoen for oversvømmelser ved yderligere indsnævring af både sønder og nørre dybet, det er jo sådan at det fremlagte projekt indebærer 3 broer, over nørredyb, samt en indsnævring fordi der skal lægges en vej øst for den nuværende vej, til lokaltrafik, og den kommer til at løbe hvor der i dag er fjord, der er også vist opfyldning på Lindholmsiden så disse opfyldninger sammenholdt med pillerne til hel 3 broer kan efter vores mening forstyrre vandgennemstrømningen i nørredybet. I sdr. dybet er der planlage en opfyldning på Egholm hage, på ca. 50 – 75 m ud i fjorden, og det kan efter vores mening også forstyrre vandgennemstrømningen, med oversvømmelser som resultat, vi har jo i helt klar erindring hvor galt det kan gå. Ved den seneste orkan, blev digerne skyllet væk, og en stor del af øen oversvømmet. Vi har tidligere klaget til Amtet over generne ved en indsnævring af fjorden, men her svarede man at det ikke betød ret meget, men man indrømmede samtidig at forholdene ikke var undersøgt, men man havde kun sine formodninger ar gå efter.
Jeg ved at Enhedslistens klager bl.a. går på at behovet ikke er til stede, og dette er også med i DNs klage. Det har vist sig at et af de vigtigste argumenter for at lave en 3. Limfjordsforbindelse, nemlig aflastningen af Limfjordsbroen ikke holder, da trafikken ikke er stigende på broen, det er tværtimod faldende. Fra amtet har man nu indrømmet at trafikken over broen er faldende, men at dette jo kun skyldes, at forholdene på Vesterbro har gjort det mere besværligt at komme over broen.. Vi kan dermed konstatere at politikerne har lykkedes med sin trafikpolitik.

DNs klage går også på overtrædelse af Habitatsdiriktivet.
DNs klage kan i øvrigt læses på hjemmesiden. www.egholmsvenner.dk

Sagen kører nu i NKN, og er for tiden sendt til vurdering i SKN, som i jo under offentligheds fasen har gjort indsigelse mod projektet. Først og fremmest vedr. overtrædelse af Habitatsdirektivet, og gener af vandgennemstrømningen i fjorden.

Vi har haft Amtets kommentarer til vores klager til gennemsyn, og kunne her konstatere at Man ikke kan modsige gener af vandgennemstrømningen, i fjorden, og altså ikke kan afvise at projektet giver øget risiko for oversvømmelse. Vi kan også konstatere at amtet ikke anede at der var Strandtudser og Løgfrøer på Egholm, til trods for at vi har fremvist den i både TV og avisen. Det kan jo være at der ikke er nogen fra amtet der læser aviser eller ser TV, men det kan jo også være at det var særdeles bekvemt at man ikke vidste noget om før nævnte padder, da man tog beslutningen om at lave en motorvej over Egholm.

Vi har selvfølgelig sendt oplysninger til NKN, så der her ikke kan være tvivl om hvilke sjældne dyr og planter vi har..

. Vi har haft ”udliciteringsspøgelset” tæt inde på livet, idet der er mulighed for at færgefarten skal ud i EU licitation. Det skyldes en regel om at færger med over 100.000 passagerne om året, skal ud i EU-licitation. For Egholmfærgen ligger tallet på120 – 130.000 passagerne på år.
Folketinget har uden om regeringen, pålagt Trafikministeren at arbejde for at færger der modtager mindre end 1 mill. euro i årligt tilskud også fritages for udlicitering.. Så der står sagen nu. Vi er hele tiden blevet holdt meget godt orienteret om denne sag, via Per Clausen, som har god kontakt til ”borgen”.

I forbindelse med Småøernes dag som jo egentlig var et arrangement, som Øforeningen lagde navn til, stillede nogle af vores medlemmer op og tilbød turister gratis rundtur med traktor og vogn. Vi agerede samtidig guider og fortalte vidt og bredt om øens og seværdigheder og unikke natur. Til de mange deltagere. På tilbageturen, tilbød vi, i bedste busturs stil, deltagerne at besøge et loppemarked på Brogården, det var selvfølgelig ganske frivilligt, dog var det sådan at man kunne vælge mellem loppemarked, eller at gå den sidste km ned til færgen..

Vi har også indgået samarbejde med JMOM, og Noah-trafik, og sammen med disse foreninger, afholdt vi et trafikseminar på netop Brogården. Vi havde inviteret professor i byplanlægning ved AAU, Petter Næss, som oplægger, og det var rart at få videnskabens ord for at beslutningen om at ødelægge en lokal småø, til fordel for en unødvendig forbindelse, er helt idiotisk.

På et tidlige tidspunkt havde vi været med til et arrangement på CW Obelsplads, med Bæredygtigt Aalborg, og her fik vi lejlighed til at fortælle om vores forening, og om hvad vi indtil nu har gjort for at få forbindelsen droppet.

Et par fremtrædende politikere var ellers ved at forsøge at overbevise regeringen om at en 3. Limfjordsforbindelse, nu var en hastesag, og de klagede deres nød til statsministeren.
Vi svarede igen ved at sende et brev til trafikministeren. Om det var vores henvendelse der gjorde udslaget skal jeg lade være usagt, men faktum er at Trafikministeren, i efteråret, meldte ud at hvis vi i Nordjylland, ønsker andre forbindelser end E45, altså tunnelen, som staten har ansvaret for, så må vi selv betale!
Som jeg ser det kunne staten muligvis allerede nu have fået statslige bevillinger igennem til et 3. rør, men politikerne spillede højt spil og satsede på endnu en motorvej, og så fik de ingen ting!

Vi indgik også i årets løb, et tæt samarbejde med Aalborg Kommune, Park og Natur, og vi har sammen arrangeret en række ture til Egholm i løbet af året, man kan læse og disse ture på Kommunens hjemmeside. En af turene fandt sted her i weekenden, hvor vi sammen med Esben Buch lavede fugle kasser, og bagte pandekager over åben ild. Sammen med Park og Natur har vi ændret lidt på vandreruterne, og der er, for ganske nylig opsat nye markeringspæle, på de 3 ruter, som nu er at finde på Egholmskortet. Senere kommer der en ny ”tavle” op ved Kronborg hvor forskellig information om Egholm kan læses.
Der vil bl.a. komme oplysninger om nogle af vores sjældne dyr og planter, og jeg har hørt at vi netop har føjet endnu en sjældenhed til samlingen, idet Mogens Christensen, som har udforsket Egholms Natur siden en gang først i 70erne. For nylig fandt en sjælden snudebille i resterne af et stort poppeltræ, som væltede under orkanen.
Samme Mogens Christensen, var her i sommer på Egholm, sammen med botaniker Hanne Holst, for at hjælpe os med at genbekræfte forekomsten af Langstilket filtrose.. Det var sådan at man hos amtet havde registreret 5 planter på øen, men Lars Skalls og undertegnede, havde en aften gået en tur og vi fandt ca. 50 planter, som vi mente var Langstilket filtrose. Derfor måtte vi have assistance fra fastlandet. Det viste sig at vi havde ret, det vrimler med filtroser på Egholm, og de trives rigtigt godt. På samme tur fandt vi så tilmed en række andre sjældne arter, så Hanne Holst var meget begejstret, over at se hvor mange, og ikke mindst hvor flotte, sjældne planter vi har. Blandt dem hun var mest glade for kan nævnes Engklasseskærm, Tangurt, Tætblomstret Hindebæger, og Strandtusindgylden.
Vi har aftalt med Hane Holst og Mogens Christensen, at vi laver noget presse på Egholms flora på et senere tidspunkt.

Når vi er ved det med pressen, så har Egholm på mange måder været i medierne i den forløbne tid. Der har været en masse læserbreve, som taler i mod en forbindelse, og jeg håber denne læserbrevsstrøm vil fortsætte i fremtiden. Vi har også haft besøg af BT som lavede en hel føljeton om Egholm. Vi var også i avisen da der var småøernes dag, og da der blev sejlet mejetærskere over. Der var et fint stykke i Nordjyske, I da en dreng (Lasse) fra Egholm havde sin 1. skoledag, og så fik vi jo massiv dækning da der på et tidspunkt var lidt uro omkring forholdene på Kronborg. Sagen var at Aalborg Kommune ikke levede op til sine forpligtelser, vedr. vedligehold af restauranten, og da Laila så fik ballade med myndighederne gad hun ikke mere, og sagde op. Det var vi, og mange andre, selvfølgelig kede af, da vi er meget stolte af at have en 1. klasses spiserestaurant på øen. Vi ønskede ikke at stedet skulle på andre hænder og evt. laves til ”ølabeværtshus”, eller måske væltes og erstattes af luksus boliger, eller hvad man nu kan finde på..
Vi pudsede Henrik Nielsen på sagen, og han talte lidt med rådmanden om sagen. På et tidspunkt var en anden politiker vist også ved at rode i sagen, men fakta er at rådmand Henrik Thomsen, til sidst holdt et møde med Laila, og de blev enige om at tingene skulle bringes i orden, og samtidig, annullerede Laila sin opsigelse. Der skete også det at den person hos kommunen, som plejede at have med Kronborg at gøre, nu pludselig fik andre opgaver..

Kort efter at Kronborgsagen, var faldet til ro, ansøgte vi, sammen med AVS og Øforeningen på Egholm, om at få sat lys på det store grantræ ved Kronborg, og vi fik det hurtigste Ja, jeg nogen sinde har oplevet fra kommunal side. Vi kvitterede ved indbyde Henrik Thomsen over som taler ved dette 1. juletræsarrangement, som må betegnes som en stor succes. Vi startede kl. 14.00 med en naturvandring med Esben-Buch, som på sin kones fødselsdag, tog sig tid til at servicere Egholmerne og deres gæster, på bedste vis. Efter vandreturen var der gløgg og æbleskiver på Kronborg, som Leif og Laila, meget velvilligt, havde åbnet i dagens anledning. Henrik Thomsen holdt sin tale, og den var god. Træet blev tændt, og et orkester fra Rudolf Steiner skolen, spillede nogle julesange..
Samtidig startede vi en underskriftindsamling mod forbindelsen, og Henrik Thomsen, var den første til at skrive under. Denne indsamling er endnu i sin spæde opstart, men forventes sat i system i løbet af foråret, og skulle gerne ende op med at vi kan aflevere nogle tusinde underskrifter inden kommunalvalget til november.
Vi havde massiv pressedækning, fra både avisen, og Tv- Nord og vi var på TV2 landsdækkende. De viste tænding af juletræer på rådhuspladsen i Kbh. Odense, Vejle, Århus, og Egholm!!
Træet så flot ud fra Aalborg siden, når det ellers var tændt, kommunens elektriker havde sat et ur på, som fik træet til at tænde og slukke, og de tidspunkter han havde valgt skulle nok rykkes lidt til næste gang. Desværre klappede HFI relæet ud på selve juleaften, så denne aften var der kul ragende mørkt.
Vi søger om at få lys i træet igen i år, og håber at mange vil finde ved til Egholm, den 1. søndag i advent. Vi håber også at planerne om en linjeføring i vest, snart er droppet, så vi kan begynde at nyde livet igen..

Der er den seneste tid talt om at få lavet mulighed overdækning af det store flisebelagte område syd for Kronborg. Det er så meningen at stedet skal kunne bruges til kulturelle arrangementer, så som musik, men evt. også kunstudstilling, teater mv. Vi er blevet enige om at der er bedst at der indsendes ansøgning i Ø-foreningens navn, så det ikke er Egholms Venner der har navnet på alt hvad der rører sig på øen.

Sidste nyt her på falderebet, er at Ove, som jo er formand for Øforeningen på Egholm, og undertegnede her i formiddag, er blevet interviewet til Nordjyske, og Ove er også blevet filmet til 24 Nordjyske.. Det skulle komme i avisen på fredag. Her vil man spørge nogle folketingskandidater om hvorvidt Staten skal betale en 3. Limfjordsforbindelse eller ej. Man ønskede så også en kommentar fra os.. gæt selv svaret. Vi anbefalede at man gav 1 milliard til et 3. rør, og brugte resten, 2 milliarder, til erhvervsfremmende foranstaltninger, og vidensfremme mv.

Det var et meget travlt 1. år og jeg har løseligt talt op at jeg har sendt eller modtaget ca. 430 mail som på en eller måde vedrørte Egholms Venner. I 2004.

Tak til alle for indsatsen i den forløbne tid. Jeg håber at alle, på sin måde er parat til at knokle vider fremover indtil beslutningen er skrottet.

Henrik Mørch

Share Your Thoughts