Forslag til generalforsamlingen

Ifølge vores love i Egholms venner skal evt. forslag til generalforsamlingen skal bekendtgøres for folk. Der er indkommet et forslag til Egholms venners generalforsamling den 21. oktober: Forslaget går ud på, at det ikke skal være et krav, at regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget er fremsat af vores kasserer.

Thomas Dambo har været forbi på Egholm og det kom der en helt fantastisk trold ud af.   Læs mere her  

Aflysning/udsættelse af generalforsamlingen.

Grundet den aktuelle Corona situation, er det nødvendigt at aflyse den ordinære generalforsamling, som ellers var fastsat til den 23. marts. Vi vil så hurtigt som muligt melde en ny dato ud her på hjemmesiden.  Selv om der står i vores vedtægter at den ordinære generalforsamlingen skal afholdes i 1. kvartal, forventer vi, at der […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner Den 23. marts kl. 19.00 ”HUSET”- Hasserisgade 10. 9000 Aalborg (Lilla lokale). Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 9. marts på email: egholm59@paradis.dk ). 05. Valg til bestyrelse. (på valg er: Gitte […]