AALBORG: Hvorfor skabe et meget mere støjplaget Aalborg, når man kan koncentrere lyden og faktisk nedbringe den samlede mængde trafikstøj. Artikel fra NORDJYSKEDet spørgsmål rejser Henrik Møller, der er pensioneret professor fra Aalborg Universitet og ekspert i lyd og støj. Han gør sig ikke til ekspert ud i 3. Limfjordsforbindelse, men undrer sig over, at […]

Få svar på hvorfor en 3. Limfjordsforbindelse i vest er en dårlig investering og hvorfor et ekstra rør i øst er bedre.  

I lighed med de tidligere år kan vi glæde os over at foreningens formål om at bevare Egholm som ø er opfyldt. Den del, af formålsparagraffen, som kort og godt lyder: ”Endvidere skal foreningen arbejde for at øens natur, miljø og lokalsamfund trives bedst muligt, og at så mange som muligt, får lejlighed til at […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 26. marts kl. 19.00 I Fjord-huset, Aalborg Fjordpark (tidligere Aalborg friluftsbad). Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 20. marts). 05. Valg til bestyrelse. (Anne Kathrine Axelsen og Gitte Røndrup). 06. Valg af 2 suppleanter Kristian Christensen og Niels […]