Fik de nu det hele med?

Til Folketingets Trafikudvalg.
 
Fik de nu det hele med?

Vi er blevet gjort bekendt med at de Nordjyske politikere Ulla Astman Nielsen, Mariann Nørgaard, og Egon Plejdrup, under sit foretræde for Folketingets trafikudvalg den 14. dec. 09 skulle have givet udtryk for at en forbindelse over Egholm står højst på langt de fleste Nordjyders ønskeseddel..  Vi har også fået oplyst at De har givet udtryk for at Generne ved en forbindelse over Egholm, er begrænset til øen Egholm og dens 40 beboere..
Hvis det er rigtigt, som vi er blevet oplyst, er der, efter vores helt klare opfattelse, tale om en lodret fejlfortolkning af Nordjydernes ønsker, og en mindst ligeså lodret fejlfortolkning af hvor generne af en motorvej i Egholmlinjen vil forekomme!
I virkeligheden var det måske mere ærligt at kalde den før nævnte linjeføring for ”Hasserislinjen”, eller Aalborg-Vestlinjen, da den vil skære sig gennem, eller klods op ad disse to tætbefolkede boligområder..  Man kunne jo også have kaldt den for Østerådalslinjen, da den vil skære sig gennem dette værdifulde bynære naturområde.
Hvis man læser i VVM redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse, vil man da f.eks. også kunne se, at de vestlige linjeføringer vil afstedkomme støj og luftforurening i boligområder og naturområder hvor der ikke tidligere har forekommet trafikstøj eller luftforurening.  Man vil se at disse linjeføringer vil afstedkomme radikale ændringer i landskabet. Vi vil opfordre Trafikudvalgets medlemmer, og for resten også resten af folketingets medlemmer, til at læse VVM redegørelsen fra 2006, side 101 til 166.. Ja I skulle måske tage at læse hele redegørelsen, inden man træffer nogen form for beslutning om en 3. Limfjordsforbindelse..
Selv om den jo er blevet forkastet af Skov og Naturstyrelsen, og i øvrigt er mangelfuld og fyldt med fejl, så er der, i VVMen, mange gode oplysninger om hvilke Virkninger på Miljøet man vurderer en 3. Limfjordsforbindelse vil medføre..
Og husk nu at det jo kun er vurderinger der er tale om!!  Facts kender man jo ikke på alle områder.. F.eks. har der aldrig noget sted i verden været anlagt en motorvej gennem de områder hvor Danmarks mest beskyttelseskrævende fugl, Lysbuget Knortegås har sit vinteropholdssted..  Derfor kan man ikke sige noget fornuftigt om hvordan et sådant anlæg vil påvirke den.
Vi minder om Statsministerens ord om at engen naturperler skal ødelægges i forbindelse med fremtidige vejprojekter.
Med hensyn til den nordjyske enighed så er det beskrevet i tidligere henvendelse at En række kommuner har skiftet standpunkt med hensyn til anbefaling af linjeføring, uden at vælgerne er blevet spurgt..

Venlig hilsen

Egholms Venner

V/Henrik Mørch
Egholm 59
9000 Aalborg.

Share Your Thoughts