Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 07 april 2016 kl. 19.00

Huset i Hasseris gade

Hasseris gade 10

9000 Aalborg

Dagsorden:

01. Valg af dirigent.

02. Formandens beretning.

03. Fremlæggelse af regnskab.

04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 1. april).

05. Valg til bestyrelse. (på valg er: Anne Kathrine Axelsen og Gitte Røndrup

06. Valg af 2 suppleanter Kristian Christensen og Niels Linnemann.

07. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).

08. Fastsættelse af kontingent (for 2017).

Der vil være mulighed for at betale kontingent (50,-) efter generalforsamlingen. Eller man kan benytte konto nr. 7458 1207011

Foreningen er vært ved kaffe og brød. Nye medlemmer er meget velkomne (indmeldelse kan ske under arrangementet).

Vel mødt.

Egholms venner.