FREDERIKSHAVN OG ØST-VENDSYSSEL BLIVER TABERNE!
Scenarie: Blå Blok vinder valget
> Trafikken stiger fortsat i Limfjordstunnelen
> Blå Blok finder 7 mia. skattekroner til Egholm-motorvejen ved at spare på velfærd
> Vejen bygges og står klar i 2020, hvor trafikmængden er kritisk
> Tunnelen aflastes nu kun med 16 % jfr. Vejdirektoratet. Et ekstra rør kunne have udvidet kapaciteten med 50 %. Med Egholmmotorvejen går der kun 10 år, så er trafikken igen på et kritisk niveau
> TrafikKAOS mellem Østvendsyssel og Aalborg / Aalborg Øst. Stop dette—stem på et parti, der er modstander af Egholm-motorvejen og vil genoverveje linjeføringen (F, Ø, Å… vil Thorning?)

ThorningKaos4