Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 12. marts 2015 kl. 19.00

Infohuset i Østerådalen
Over Kæret 9
9000 Aalborg

Dagsorden:

01. Valg af dirigent.

02. Formandens beretning.

03. Fremlæggelse af regnskab.

04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 1. marts).

05. Valg til bestyrelse. (på valg er: Anne Kathrine Axelsen og Gitte Røndrup

06. Valg af 2 suppleanter Kasper Kristensen og Niels Linnemann.

07. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).

08. Fastsættelse af kontingent (for 2016).

09. Eventuelt.

Der vil være mulighed for at betale kontingent (50,-) efter generalforsamlingen. Eller man kan

benytte konto nr. 7458 1207011

Foreningen er vært ved kaffe og brød. Nye medlemmer er meget velkomne (indmeldelse kan ske

under arrangementet).

Vel mødt.