Nyhedsbrev for Egholms venner Juli 2014

Det er næppe nogen nyhed mere, at Folketingets Transportudvalg har aftalt at en kommende

Limfjordsforbindelse skal gå via Egholm.

Der var ellers for et stykke tid siden oplyst, at der ikke blev truffet nogen beslutning før efter 2020, men pres fra Nordjyske politikere, resulterede i at vi den 5. maj blev kaldt til møde med socialdemokraternes transportordfører, som fortalte, at han kunne blive presset til at skifte mening, og at det nok blev sådan, at man ville lægge sig fast på en Egholmforbindelse, mod at der blev afsat penge til en udvidelse af kapaciteten ved den eksisterende tunnel.

Der er ikke afsat penge til projektet og der er ifølge ordføreren ingen fare for, at projektet pludselig gennemføres som et såkaldt OPP projekt. (offentligt-privat-Partnerskab) Altså hvor f.eks. et pensionsselskab lægger pengene ud til etablering af projektet, og så bagefter, over en årrække mod rente naturligvis, får pengene hjem igen fra Staten.

Ordføreren kunne ligeledes forsikre os om, at det ikke var på tale at vedtage en anlægslov.

Inden beslutningen blev taget (officielt) havde modstandere af en vestlig forbindelse fået Jysk Analyse A/S til at udarbejde en opinionsanalyse, som klart viste at der var stor modstand mod en Egholmforbindelse.. Faktisk var kun 27 % for.. Blandt de unge ml. 18 og 29 år var der kun 16 % som var for.

Sammenholdt med det faktum, at der i forbindelse med høringsfasen i for VVM redegørelsen blev sat dansk rekord i indsigelser i mod et vejprojekt, så valgte Transportudvalget alligevel at aftale Egholmlinjen. Sørgeligt for demokratiet kan man mene. Men vi må trøste os med, at der er andre lande hvor demokratiet har det endnu dårligere.. F.eks. Nordkorea, og muligvis også et par stykker mere…

Vi opgiver naturligvis ikke kampen for at bevare Egholm som Ø, tværtimod, og er for nylig gået med i en organisation, som hedder Fremtidens Aalborg. Her arbejder vi sammen med andre foreninger, og privatpersoner, som ønsker en bedre løsning på de såkaldte trafikale udfordringer (som kan være ret svære at få øje på, efter min mening). Tanken er at vi indkalder til et stormøde efter sommerferien og aftaler videre strategi, men indtil da, kan man orientere sig på hjemmesiden: www.fremtidensaalborg.dk

Der bliver arbejdet på flere fronter i fremtiden. Bl.a. vil vi forsøge at få rejst nogle sager ved EU domstolen, og vi vil også sende nogle spørgsmål til EU-kommissionen, for at høre om de finder det i orden, at Danmark planlægger efter at etablere en motorvej gennem områder hvor beskyttede arter er dokumenteret, når der er andre muligheder.

Vi kan godt bruge nogle flere aktive medlemmer, og håber mange vil melde sig ind. Det kan ske ved henvendelse til vores kasserer på mail: egholm@image.dk

Endelig vil jeg opfordre til at man optimerer modstanden og skriver hhv. læserbreve i alle landets aviser, samt skriver breve til folketingspolitikerne for at få dem til at ændre den tossede beslutning, som vi mener de har truffet uden, at have fået et tilstrækkeligt godt kendskab til sagen.