Stem for at sikre Egholms unikke natur!

Valgmødet på Egholm torsdag aften afslørede med al tydelighed at specielt partierne – Venstre og Konservative, sætter bilisme og erhvervsinteresser langt over Egholms værdifulde, særegne og internationalt beskyttede natur. De nævnte partier samt DF, som prøver at simulere miljøbevidst ved at foreslå den, efter vores vurdering, den urealistiske, i alt 7 milliarder kr. dyre model, med en tunnel under Egholm, går klart ind for en Vestlig Limfjordsforbindelse, uagtet de under aftenens debat blev forelagt vægtige argumenter om de Internationale naturbeskyttelseskonventioner og EU’s habitatdirektiv. Den radikale kandidat, ville i første omgang ikke stemme for en forbindelse over Egholm, men på spørgsmålet om han så ville have en Lindholmlinje, så var han virkelig radikal. Det blev til et rungende måske!
Naturbeskyttelse og Egholms rekreative værdi for storbyen Aalborg kan tilsyneladende ligge et meget lille sted for de borgerlige partier. I et restbevidst parti som Venstre er man tilsyneladende ligeglade med de internationale konventioner Danmark har tiltrådt, ja argumenterne prellede nærmest af som vand på en Lysbuget knortegås.

Den Lysbugede knortegås er Danmarks vigtigste trækfugl og vores ansvarsart nr. 1 på listen udpeget af eksperter fra Danmarks Miljøundersøgelser. Omkring Egholm og i Nørredyb hvor mange lokalpolitikere vil have en trafikeret lavbro, ligger der ofte i vinterhalvåret mellem 1000-1500 Lysbugede knortegæs. Verdens samlede bestand tæller blot omkring 7000 fugle.

Det kom i øvrigt frem at der tilsyneladende ikke helt er fodslaw i den konservative gruppe. Mens Anette Valentin der deltog i valgmødet på Egholm er klar til en Vestlig forbindelse, har spidskandidaten Vibeke Gamst en noget anden prioritering. Vibeke Gamst afslørede under et valgmøde for nylig i Haraldslund i Aalborg, at hun har en østlig forbindelse som sin første prioritet og en vestlig som sin anden prioritet. Tilsyneladende taler de ikke så meget sammen de konservative? Eller er hende Valentin bare en ægte venstrekvinde forklædt som konservativ?

SF med Jørgen Andersen helt i front, samt kandidaterne fra Socialdemokraterne, Enhedslisten plus Borgerlisten, udviste klare holdninger til naturbeskyttelse, og naturens rekreative værdi for moderne bymennesker. Disse partier vil under ingen omstændigheder spolere Egholms naturværdier med en Vestlig Limfjordsforbindelse.

Der var bred enighed om, at Egholm skal tilgodeses med en større, en-mandsbetjent, færge. Og at kommunen kan afse i omegnen af 6 – 7 millioner, inkl. ombygning af færgelejer.
Kandidaterne blev oplyst om, at Aalborg kommune, overfor Egholm Samråd, havde meddelt, at man ikke ville søge del i de 200 millioner som staten havde bevilget til nye øfærger, da man højst ville kunne få 30 % i tilskud, til de ca. 25 millioner en ny Egholm færge ville koste. Men det reelle tilskud til de kommuner der søgte var 75 %, altså kunne man for de budgetterede midler have fået en ny færge blot man havde søgt. Årsagen til denne noget ulogiske adfærd lovede kandidaterne at undersøge med deres respektive grupper.

Egholms Venner vil klart anbefale dig at stemme på et parti, der vil sikre Egholm som Ø og som vil arbejde aktivt for naturbeskyttelse i Aalborg Kommune.

Medlemmer af Egholms Venner:
Ove Axelsen
Egholm 36
9000 Aalborg

Esben Buch
Vaarstvej 307
9260 Gistrup

Henrik Mørch
Egholm 59
9000 Aalborg.

Share Your Thoughts