Nyhedsbrev for Egholms Venner. Juli 2007

Siden det i december 2006, stod klart at Nordjyllands amt ikke kunne få sin VVM redegørelse godkendt, og dermed ikke kunne komme af sted med at pege på en Egholmlinje, fordi Skov og Naturstyrelsen nedlagde veto, har tilhængere af en Egholmlinje arbejdet på højtryk, for at få Staten til at færdiggøre den kasserede redegørelse.
Som Teknisk Rådmand, Mariann Nørregaard siger, så drejer det sig om at få klarlagt forekomst af ”svampe-arten spidssnudet padde” på Egholm!!
Nu er det sådan, at der ikke findes nogen ”spidssnudede svampe” på Egholm og der er vist heller ikke ret mange ”svampede padder”. Men det er der måske byrådet?
 

Michael Madsen har sendt oplysning til folketingets trafikordførere, så de gøres bekendt med Aalborg Kommunes nyligt fremlagte Miljø og Trafikredegørelse, som viser at den fjordkrydsende trafik nu er dalende.. Redegørelsen kan læses på Aalborg kommunes hjemmeside under trafik og veje
Regeringen har nedsat en såkaldt Infrastrukturkommission, som skal fremkomme med anbefalinger til Folketinget, om hvor der i fremtiden skal investeres i vejer og jernbaner mm.
Denne kommission består hovedsageligt af folk fra Erhvervslivet, men der er da også enkelte objektive medlemmer, som f.eks. Bent Flyvbjerg fra AAU.
Egholms Venner er ved at færdiggøre en skrivelse til Kommissionen, hvor vi selvfølgelig argumenterer mod en forbindelse over Egholm.
Vi vil derfor gerne opfordre medlemmerne til, enten selv at sende indlæg til Infrastrukturkommissionen, eller at sende ideer til bestyrelsen, så vi kan få så mange argumenter som muligt med, når vi midt i august sender vores anbefalinger af sted.
Har i gode ideer, så send dem til:
Henrik Mørch Egholm 59 9000 Aalborg.
Eller på E mail egholm59@paradis.dk
 

Vores Sankt Hans arrangement forløb rigtigt fint. Der var ca. 500 deltagere, som nød det gode vejr, og så på det flotte bål.
Vi havde fået Jørgen Pyndt til at være båltaler, hvilket han gjorde fortrinligt..
Mange var med på tur med naturvejleder Per Thomassen, og mange af de lokale var optaget af at køre traktor og vogn-ture, rundt på øen, med turister.
Vi havde hjælp i baren fra Motorcykel klubben MC Freaks, og The Kæjlænders spillede irsk folkemusik hele aftenen.
For at undgå for stort pres på færgen, havde vi allieret os med turbåden MS Kysten, som hjalp med at transportere de mange gæster frem og tilbage.
Vi havde fået sponsor støtte fra Restaurant Kromborg, Egholm Malerfirma, og Advokaterne Kragbak og Olesen. Den flotte plakat var malet af Henriette Kragbak.
 

Fredningssagen for Egholm er endnu ikke afgjort. Der var et offentligt møde sidst i maj, som mundede ud i at Danmarks naturfredningsforening skulle skrive nogle ting mere detaljeret, ligesom der manglede noget med hensyn til erstatninger til lodsejere. Vi forventer at der i løbet af efteråret kommer nyt i sagen.
 

God sommer

Share Your Thoughts