Amtsråd opgiver at fastlægge fjordforbindelse

(Artiklen bringes med tilladelse fra Søren Wormslev)
Staten fastholder sit veto mod forslaget om en tredje limfjordsforbindelse over Egholm. Dermed må amtsrådet opgive at vælge en linjeføring på sit allersidste møde.

Af Søren Wormslev og Torben Duch Holm

En liden tudse endte i går med definitivt at vælte det store læs: Skov- og Naturstyrelsen fastholder sit veto mod amtets forslag til regionplantillæg for en tredje Limfjordsforbindelse. Det betyder, at amtsrådet må opgive at vælge en linjeføring på sit allersidste møde på tirsdag.

Måneders kamp mod uret for at nå en vedtagelse, før amtet nedlægges til nytår, er dermed spildt.

– Det er ærgerligt, at det nordjyske fingeraftryk på linjevalget nu bliver mindre. Men staten har åbenbart ønsket, at vi ikke nåede i mål, siger amtsborgmester Orla Hav (S).

Han hentyder til Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelse, som 15. november meddelte, at amtets VVM-redegørelse på en række punkter ikke levede op til kravene.

Blandt andet var det ikke tilstrækkeligt klart undersøgt, hvordan det kunne sikres, at en række tudsearter, den spidssnudede frø og vandsalamanderen fortsat kunne leve på Limfjordsøen Egholm, hvis valget faldt på denne linjeføring.

Presset af tiden foreslog amtet i sidste uge, at man i stedet for en VVM-redegørelse lavede en såkaldt Miljøvurdering. Det er et mindre omfattende dokument. Med Miljøvurderingen som bilag kunne amtsrådet på tirsdag alligevel vedtage et regionplantillæg og dermed markere, hvilken vej Limfjordsforbindelsen bør gå, når projektet engang bliver aktuelt.

Sent i går vendte Skov- og Naturstyrelsen imidlertid også tommelfingeren nedad for denne løsning:

– Vi er nået til den konklusion, at det ikke er en farbar vej, når der skal være orden i tingene. Med den detaljeringsgrad af projektet, som amtet har valgt, skulle der i en Miljøvurdering laves samme detaljerede redegørelse for dyrelivet som ved VVM-redegørelsen. Derfor opretholder vi indsigelsen over for planforslaget, siger kontorchef Peter Pouplier fra Skov- og Naturstyrelsen.

Med andre ord ville det intet ændre, at amtet lavede en Miljøvurdering i stedet for en VVM-redegørelse.

Siden Naturklagenævnet i februar underkendte amtsrådets oprindelige VVM-redegørelse, har der været arbejdet på højtryk med sagen, ikke mindst på amtsgården. Ifølge planlægningschef Jes Vestergaard, Nordjyllands Amt, er der købt ekstern konsulentbistand for 1,9 mio. kr. Hertil kommer adskillige tusinde arbejdstimer for amtets egne folk.

– Jeg har ikke røde ører over, at det ikke lykkedes at få tingene på plads. Vi har konsulteret den højeste sagkundskab, der findes, og den mente, at vi godt kunne nå det, siger Jes Vestergaard.

Amtsborgmester Orla Hav siger, at sagen nu tages af amtsrådets dagsorden.

Han vil overveje, om amtsrådet på tirsdag eventuelt skal vedtage en udtalelse om sin holdning til fjordforbindelsen. En sådan udtalelse vil imidlertid ikke have nogen retsvirkning, når denne type planlægningsopgaver fra årsskiftet overtages af staten.
Lagt på www.nordjyske.dk torsdag d. 07-12-2006 kl. 22:09

Share Your Thoughts