knortegæs på Egholm

Bare fem minutter fra storbyen Aalborg er der netop nu meget store ornitologiske oplevelser at hente. Tag færgen til Limfjordsøen Egholm og følg kommunevejen til det nedlagte landingssted “Statsbroen” cirka 1 kilometer fremme. Lad endelig bilen eller cyklen blive på fastlandet, fugle opleves bedst med en kikkert og på “gåben”.

I Nørredybet tæt ved Egholm raster og fouragerer netop nu, op til omkring 100 af de meget smukke knortegæs. To racer af knortegæs forekommer regelmæssigt her i Danmark. En lys og en mørkbuget race, der egentligt tilhører to adskilte bestande.

Der er mange knortegæs på Egholm
Netop nu og aktuelt ved Egholm kan vi opleve den lysbugede race, der yngler på Svalbard ved Barentshavet i Nordrusland og i Nordøstgrønland. Bestanden er steget fra godt 2000 fugle i i 1960′erne til cirka 6000 i 1990′erne. Danmark har hovedansvaret for Verdens forholdsvis lille bestand af lysbugede knortegæs, og vi kan lokalt glæde os over, at gæssene foretrækker Nørredybet. En af forklaringerne kan være den tilgængelige føde i Limfjorden, men sikkert også at Nørredybet efterhånden er fri for jagtlige forstyrrelser i vinterhalvåret.

Føde: Gæssene lever af ålegræs og andre vandplanter, men søger i stigende grad føde på land, især på marker og strandenge nordvest for “Statsbroen”.

Udseende: Knortegåsen er den mindste af vore gæs med størrelse omtrent som gravænder eller store gråænder. Er sort på hoved, hals og bryst og har en kort hals. Ryggen er mørkt gråbrun. Den lysbugede race viser en tydelig grænse mellem det mørke bryst og den lyse bug. Denne overgang er mindre markant hos den mørkbugede, der som navnet siger har mørkere bug. Knortegåsen har desuden en hvid fjertegning på siden af halsen. På lang afstand er det meget store hvide haleparti et godt feltkendetegn.

Bestanden af knortegæs vil være truet hvis der bygges en motorvej over Egholm
Også andre spændende trækfugle er det muligt af få i kikkerten bl.a. Stor Skallesluger, Hvinænder og Sangsvaner.

Benyt det offentlige og grusbelagte frie areal tæt ved “Statsbroen” som udsigtspunkt. Så forstyrres dine oplevelser ikke af trafik fra kommunevejen. For de fastboende Egholmere, er der kun den samme vej frem og tilbage på øen til bilkørsel og transport af landbrugsvarer.

Denne transport forstyrres ligeledes mindst muligt hvis friarealet udenfor kommunevejen benyttes til ophold og kikkertoplevelser med fugle.

Spørgsmål om fugle og lokale observationer. Mail til Park og Natur og Naturvejleder Esben Buch på nedenstående e-mail adresse.

Kontakt: esb-teknik@aalborg.dk

Share Your Thoughts