Prehn ændrer holdning til den 3. Limfjordsforbindelse

Egholmslinien skiftet ud med ekstra Tunnelrør
Rasmus Prehn MF og medlem af Folketingets Trafikudvalg har efter en længere dialog med byrådsmedlem Thomas Kastrup-Larsen (S) og efter trafikudvalgets studietur til Aalborg ændret holdning til den tredje limfjordsforbindelse. Selvom han i sin tid i byrådet stemte for en Egholmslinie, har han nu ændret standpunkt. Han vil nu arbejde for, at Staten i første omgang bevilger penge til et ekstra Tunnelrør i øst.

”Det er en principsag for mig at være åben over for gode argumenter og at tage bestik af den politiske situation; også selvom jeg én gang har langt mig fast på et synspunkt. Thomas Kastrup og jeg har gennem hele forløbet haft en god dialog om sagen. Men gennem det seneste halve år, har Thomas intensiveret sin argumentation – og han har blandt andet haft mig på gåtur på Egholm og i Vestbyen, hvor han har påpeget, hvilke gener en vestlig linieføring vil have nu og her for natur og bykvalitet. Thomas har også introduceret mig for en lang række engagerede borgere, der har talt i mod en vestlig linieføring. Da jeg samtidigt i forbindelse med trafikudvalgets studietur til Aalborg har oplevet, at mine folketingskollegaer vurderer, at det er mest realistisk at finde pengene til et ekstra tunnelrør i øst, har jeg besluttet at lægge mine kræfter ind på hurtigst muligt at få sat penge af til en tunnelløsning i øst.” Udtaler Rasmus Prehn, der dog understreger, at en vestlig linieføring af trafikale hensyn kan være aktuel om 40-50 år. ”Til den tid vil ny teknologi også betyde, at vi kan tage langt bedre hensyn til miljø og bykvalitet. Det handler for mig også om at finde den mest hensigtsmæssige rækkefølge at gøre tinge i. Thomas Kastrups miljøargumenter, har været lidt af en øjenåbner for mig.” Slutter Rasmus Prehn.

Thomas Kastrup-Larsen udtaler:
Jeg er meget glad for Rasmus Prehns evne til at se en sag i et nyt perspektiv, selvom han allerede én gang har taget stilling i sagen. Det vidner for mig at se om et stort format. Det er vigtigt, at vi som politikere er i stand til at reflektere også over de ting, hvor vi allerede har taget stilling – vi skal passe på med at låse os fast. Nogle gange gør udviklingen at tingene kommer til at stå i et nyt perspektiv, og det skal vi være klar til at tage konsekvensen af, også selvom det nogle gange er lettere at lade være. Det vigtigste er at være ærlig overfor sig selv og ikke mindst vælgerne. Jeg er glad og stolt over, at jeg har medvirket til at overbevise Rasmus Prehn. Som det eneste nordjyske folketingsmedlem i Trafikudvalget, får Rasmus stor indflydelse på denne sag.”

De bedste hilsner

Thomas Kastrup-Larsen

Rasmus Prehn

Share Your Thoughts