Limfjordsforbindelse i strid med EU-regler

Nordjyllands Amt har vedtaget et regionplantillæg om en 3. Limfjordsforbindelse over øen Egholm. Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at klage til Naturklagenævnet over amtet. Foreningen mener, at forbindelsen kolliderer med internationalt beskyttede naturområder og er truffet på et forkert grundlag.

Pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredning den 26. maj 2004

Nordjyllands Amts beslutning om at gennemføre en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm midt i Limfjorden har fået Danmarks Naturfredningsforening til at indbringe sagen for Naturklagenævnet. Ikke blot er amtets beslutning truffet på grundlag af trafikprognoser, som ikke holder. Forbindelsen er også i strid med EU-regler, som Danmark har forpligtet sig til at overholde og respektere. Derfor har foreningen klaget til Naturklagenævnet og bedt nævnet hjemvise planen til fornyet behandling i amtet.

Linieføringen over Egholm er ud fra natur- og landskabsinteresser den værst tænkelige. Store dele af Egholm og Limfjorden er beskyttet gennem både det såkaldte habitatdirektiv og EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Amtet har ikke i sin miljøredegørelse i tilstrækkeligt omfang undersøgt om konsekvenserne af den nye forbindelse vil skade det grundlag, som området er udpeget for. Det er den direkte baggrund for foreningens klage.

– Danmark har forpligtet sig til at beskytte den natur, som er udpeget gennem EU’s direktiver. Vi mener ikke, at amtet kan vedtage planen, før det har påvist, at vejforbindelsen ikke skader de arter, som findes på og omkring Egholm, siger Thorkild Kjeldsen, formand for det nordjyske samråd i Danmarks Naturfredningsforening.

Egholm er et fantastisk område, som årligt besøges af op mod 80.000 endagsturister. I dag er størstedelen af øen under plov, men der gemmer sig et unikt naturpotentiale på øen, som ligger kun en km fra Aalborg.

Yderligere oplysninger:
Birgitte Bang Ingrisch, tlf. 39 17 40 19,
Thorkild Kjeldsen, tlf. 98 25 72 98 eller
Anton Thøger Larsen, tlf. 98 29 49 34.

Share Your Thoughts